Point-of-care ultralydsskanning

På dette grundkursus i Point-Of-Care Ultralydsskanning (POCUL) i almen praksis lærer du at anvende ultralyd i udredningen af den almen medicinske patient.

 

POCUL er en undersøgelse, der søger at besvare simple kliniske problemstillinger i form af fravær eller tilstedeværelse af en patologisk tilstand (Eksempelvis: Har patienten en galdesten? Er patienten intrauterint gravid?). POCUL kan bidrage til hurtigere og mere sikker diagnostik, behandling og visitation i almen praksis. Fokus vil være på abdomen, gynækologi/obstetrik og hudnære processer. Derudover vil ultralydsvejledt injektionsteknik blive gennemgået

Kurset tager udgangspunkt i relevant patientcases fra almen praksis, og pensum er forankret i almindeligt forekommende problemstillinger i almen praksis. Der forventes høj deltageraktivitet, og det forudsættes, at du har læst lærebogsmaterialet, da en traditionel lærebogsgennemgang ikke bliver gennemført.

 

Undervisningen bliver varetaget af praktiserende læger, speciallæger og undervisningsassistenter fra CAMES med erfaring indenfor brug af praksisrelevant ultralyd og med erfaring i undervisning af praktiserende læger.

 

Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at man som kursist har adgang til en ultralydsskanner.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Praktiserende læger, speciallæger og undervisningsassistenter fra CAMES

 

Kursusledere

Thomas Løkkegaard, alm. praktiserende læge

 

Tid

19. - 20. november 2019, CAMES København

 

Tilmeldingsfrist

18. oktober 2019

 

Pris

Kr. 7.500PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134