Praksismanager i almen praksis 2017 - Venteliste

Almen praksis oplever i disse år et stigende arbejdspres. Mængden af administrative opgaver samt opgaver af ikke-lægelig karakter øges. Mange praktiserende læger vælger derfor at uddelegere administrative opgaver til personalet.

 

Der er stor variation i hvilke og hvor mange opgaver, den praktiserende læge vælger at uddelegere. Der er ligeledes stor forskel på, hvor mange timer man er ansat til at administrere, og hvad funktionen kaldes i klinikken. Nogle kalder det en praksismanager, andre en administrator, ledende sekretær eller ledende sygeplejerske. 

 

Målgruppe

Praksismanageruddannelsen er for dig, der varetager eller skal varetage en praksismanagerfunktion eller
lignende stilling i praksis. Du kan have en baggrund som lægesekretær, sygeplejerske, bogholder eller lignende.

 

Kursets formål
Kurset har til formål at klæde dig på til at varetage stillingen som praksismanager eller lignende funktion i almen praksis.

 

Udbytte for dig

5 dages uddannelse der giver dig følgende:

  • En værktøjskasse til jobbet som praksismanager
  • Viden om ledelsesteorier og indblik i mellemlederrollen
  • Teorier og metoder til konflikthåndtering og svære samtaler
  • Grundlæggende viden om personalejura/ledelse
  • Redskaber til medarbejdersudviklingssamtalen (MUS)
  • Værktøjer til kvalitetssikring- og udvikling
  • Ideer til årshjul
  • Redskaber til at udvikle dig i jobbet som praksismanager
  • Redskaber til udvikling af din praksis
  • Netværksdannelse og faglig sparring med andre i lignede stillinger

Kursusafholdelse

2. marts, 4. maj, 31. august, 26. oktober og 7. december 2017, Sinatur Hotel Haraldskær.

Alle dage fra kl. 9.00-16.00, med ankomst og morgenkaffe/-brød fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

16. januar 2017

 

Pris

14.500 Kr.

Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmelding.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * CVR. 1052 6280 * www.plo-e.dk