Plejehjemspatienten i alm. praksis

- Alt om patienten på plejehjem: Fagligt, juridisk og organisatorisk

 

Et 2-dages kursus for praktiserende læger, som arbejder som plejehjemslæger eller har patienter på plejehjem.

 

Den nye ordning med plejehjemslæger tegner til at forbedre forholdene for borgerne og plejepersonale og giver en mere tilfredsstillende og fagligt kompetent behandling af ældre og skrøbelige borgere.

 

Udfordringerne er mange! Der skal skabes en god arbejds- og samarbejdskultur. Der skal findes tid i skemaet til at passe plejehjemmet og undervise personalet.

 

Fagligt bliver der mere og bedre fokus på de mange palliative problemstillinger, som beboerne har, især de demente borgere har ikke tidligere fået så meget opmærksomhed på deres palliative behov. Og så er der udfordringer om polyfarmaci og 'de-medicinering' eller seponering af medicin, som der måske ikke længere er behov eller indikation for. Hvad er borgernes restlevetid og hvad giver mening at behandle? Hvornår og hvordan taler vi med patient og pårørende om dette?

 

Over alt dette svæver juraen, IGVH (ikke genoplivning ved hjertestop), tavshedspligt, ansvarsfordeling, journalføring, pårørende, værgemål, tvang, behandlingstvang, autonomi, skadelig adfærd, misbrug og vi kan blive ved.

 

Kurset vil berøre alle de nævnte områder. Der vil være mulighed for at arbejde med logistik og instrukser i egen praksis og på plejehjemmet. Følsomme og tunge juridiske områder bliver set igennem.

 

Vi kommer omkring de faglige udfordringer med udgangspunkt i palliative problemstillinger, demens, polyfarmaci og seponering af medicin.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Thomas Gorlén, alm. praktiserende læge

Anne Underskov

Anita Mink

Bolette Fridrichsen

Susanne Aborg, jurist

 

Kursusledere

Anna Weibull, alment praktiserende læge

 

Tid & sted

8. - 9. juni 2020, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg

 

Tilmeldingsfrist

14. april 2020

 

Pris

Kr. 7.400PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134