Plejehjemspatienten i almen praksis

- Alt om patienten på plejehjem: Fagligt, juridisk og organisatorisk

 

Et 2-dages kursus for praktiserende læger, som arbejder som plejehjemslæger eller har patienter på plejehjem.

 

Den nye ordning med plejehjemslæger tegner til at forbedre forholdene for borgerne og giver en mere tilfredsstillende behandlings forløb af ældre og skrøbelige borgere, men udfordringerne er mange uanset om man er plejehjemslæge eller bare har patienter på plejehjem. Der skal skabes en god arbejds- og samarbejdskultur og findes tid i skemaet til planlagte besøg, opfølgning efter indlæggelser og palliative forløb.

 

Vi vil have fokus på kommunikation og organisation, der vil være mulighed for at arbejde med logistik og instrukser i egen praksis.

 

Fagligt bliver der mere og bedre fokus på de mange palliative problemstillinger, som beboerne har, især de demente borgere har ikke tidligere fået så meget opmærksomhed på deres palliative behov.

 

Multimorbiditet og polyfarmaci er hyppigt hos patienten på plejehjem og det er en udfordring at vurdere behandlingsbehovet, og hvornår en klinisk vejledning ikke længere skal følges til punkt og prikke eller når hospitalets behandling ikke længere ønskes.

 

Udfordringerne om polyfarmaci og 'de-medicinering', når der måske ikke længere er behov eller indikation for behandling, bliver et af vores fokusområder. Hvad er borgernes restlevetid og hvad giver mening at behandle? Hvornår og hvordan taler vi med patient og pårørende om dette?

 

Over alt dette svæver juraen, IGVH (ikke genoplivning ved hjertestop), tavshedspligt, ansvarsfordeling, journalføring, pårørende, værgemål, tvang, behandlingstvang, behandlingsophør ved meningsløs/udsigtsløs behandling, autonomi, skadelig adfærd, misbrug og vi kan blive ved.

 

Kurset vil berøre alle de nævnte områder.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Thomas Gorlén, alment praktiserende læge

Janne Underskov, alment praktiserende læge

Anita Mink, alment praktiserende læge

Bolette Friderichsen, alment praktiserende læge

Susanne Aborg, jurist STPS

 

Kursusleder

Anna Weibull, speciallæge i almen medicin

 

Tid & sted

8. - 9. juni 2020, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg

 

Tilmeldingsfrist

14. april 2020

 

Pris

Kr. 7.400,-PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134