Persondatapolitik

Oplysninger om conferencemanager.dk

Denne hjemmeside ejes og drives af Conference Manager A/S, Kongevejen 268, 2830 Virum, CVR-nr. 19 75 62 89, tlf. 88 83 20 20, email: info@conferencemanager.dk

 

Vilkår og betingelser for brug af conferencemanager.dk

Brugen af conferencemanager.dk (herefter "Hjemmesiden") er underlagt nedenstående betingelser. Såfremt De ikke kan acceptere betingelserne, beder vi Dem forlade Hjemmesiden uden at gøre yderligere brug af den.

 

Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og andet materiale beskyttet af andre immaterielle rettigheder. De må alene benytte Hjemmesiden i overensstemmelse med de rettigheder, som lovgivningen giver Dem. Enhver anden benyttelse kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Info-Connect A/S.

 

Behandling af personoplysninger

Når De benytter Hjemmesiden, opsamles oplysninger om Deres adfærd. Dette sker blandt andet ved brug af "cookies". Oplysningerne benyttes til at beskrive, hvordan Hjemmesiden benyttes, således at vi kan sikre, at Hjemmesidens indhold altid er relevant.

Alle oplysninger, som indsamles, behandles fortroligt og overføres ikke til lande uden for EU/EØS. Oplysningerne behandles af Info-Connect A/S, som selv hoster Hjemmesiden.

De kan få nærmere oplysninger om de oplysninger, som Info-Connect A/S har registreret om Dem, ved at rette henvendelse til Info-Connect A/S. De kan i den forbindelse uden betaling få rettet eventuelle ukorrekte oplysninger om Dem eller bede om, at Info-Connect A/S ophører med behandlingen af oplysninger om Dem.

 

Lovvalg og værneting

Brugen af denne Hjemmeside er undergivet dansk lovgivning.

Eventuelle tvister skal afgøres ved byretten i 1. instans.