Personlighedsforstyrrelser - og den svære kommunikation

Det vigtigste værktøj i behandlingen af patienten med personlighedsforstyrrelse er kommunikationen mellem læge og patient.

 

Omkring 20% af alle konsultationer i almen praksis er kontakter med personlighedsforstyrrede. De fylder meget i praksislivet med deres sociale dysfunktion, splitting, misbrug og forskellige former for co-morbiditeter.

 

Som praktiserende læger udfører vi et stort arbejde for denne patientgruppe og er i mange sammenhænge krumtappen i disse patienters belastede liv. Arbejdet med patienterne  kan føre til stress og udbrændthed, og de færdigheder vi har tilegnet os i vores lægeuddannelse er ikke altid tilstrækkelige  når vi skal kommunikere med disse patienter.

 

Du vil på kurset møde eksempler på nogle af de vanskeligste patienter du har i din klinik. Kurset vil øge dine generelle færdigheder i kommunikation med patienter med personlighedsforstyrrelser og udvikle dine værktøjer til kommunikationen med dem. Du vil skulle arbejde med de følelser der opstår når du møder patienter med personlighedsforstyrrelser. Kurset er opbygget som en konstant vekslen mellem teori og øvelser. Herigennem vil du kunne styrke dine færdigheder i at analysere den udfordrende kommunikation med disse patienter og udvikle dine egne færdigheder i kommunikation.

 

Du vil blive introduceret for de tre clustre (grundtyper) af personlighedsforstyrrelser og lære at genkende særlige mønstre hos patienter, som kan hjælpe dig til en bedre forståelse af og kommunikation med patienten.

  

Målgruppe:

Praktiserende læger  

 

Undervisere

Lise-Lotte Starch Sørensen, psykolog med speciale i personlighedsforstyrrelser og kommunikation

Nana Nørgård, psykolog med speciale i personlighedsforstyrrelser og kommunikation

Berit Enggaard Kaae, alm. praktiserende læge

Claus Rendtorff, alm. praktiserende læge 

 

Kursusledelse

Berit Enggaard Kaae, alment praktiserende læge

Claus Rendtorff, alm. praktiserende læge
 

Tid & sted

27. - 28. februar 2020, Hindsgavl Slot, Middelfart

Internatkursus - overnatning er incl.

 

Pris

Kr. 9.700

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134