Jeppe Christiansen, Maj Invest
Jeppe Christiansen er cand. polit. fra Københavns Universitet. Han etablerede Maj Invest i 2005 og har siden etableringen været adm. direktør i Maj Invest-koncernen. Fra 2004 til 2009 var Jeppe endvidere direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). Forinden var Jeppe direktør i Danske Bank (1998-2004) med ansvar for bl.a. aktieinvesteringer og erhvervskunder. I perioden 1988-1998 var Jeppe ansat hos LD, først som fondschef (1988-1993) og senere som vicedirektør (1993-1998). Inden da var han økonom i SDS med ansvar for internationale kapitalforhold (1986-1988). Jeppe er formand for bestyrelsen i Haldor Topsøe A/S og EMLIKA ApS samt næstformand for bestyrelsen i Novo Nordisk A/S og i Maj Bank A/S. Jeppe er dertil medlem af bestyrelsen for Novo Holdings A/S, Kirkbi A/S og Symphogen A/S. Yderligere er Jeppe direktionsmedlem i Det Kgl. Vajsenhus.

 

 

Claus Stampe, PensionDanmark
Claus Stampe er cand. oecon. fra Aarhus Universitet, og har siden 2003 arbejdet som CIO i PensionDanmark. Han kom til PensionDanmark fra en stilling som investeringschef i Lægernes Pensionskasse, og har ligeledes arbejdet som økonom og portfolio manager i Lannung Bank. PensionDanmarks investeringsfunktion er på godt 60 medarbejdere, og forvalter en samlet formue 250 mia. kr.

 

 

Anders Schelde, MP Pension
Anders Schelde er cand. polit., suppleret med en MBA fra CBS. Anders har 30 års erfaring inden for investering og kapitalforvaltning, og har de seneste to år været investeringschef i MP Pension, og før det var han investeringschef i Nordea Liv & Pension (nu kaldet Velliv).

 

 

Poul Kobberup, Danica Pension
Poul Kobberup er cand. polit., og har igennem de sidste 4 år fungeret som CIO i Danica Investering efter forinden at have haft et tilsvarende job i PFA Pension Investering igennem en årrække, og har således en sold erfaring med investering af pensionsopsparing. Han har tidligere erfaring som Portfolio Manager i Danske Bank og Carnegie.

Jesper Rangvid, Copenhagen Business School
Jesper Rangvid er Professor i Finansiering ved CBS (Copenhagen Business School). Et gennemgående tema i Jespers forskning er sammenhængen mellem de finansielle markeder og makroøkonomien. Jesper har publiceret resultaterne af sin forskning i anerkendte internationale tidsskrifter og har modtaget en række priser for sin forskning og formidling heraf. Jesper var formand for det af regeringen nedsatte udvalg, der belyste årsagerne til den finansielle krise i Danmark. Udvalgets rapport er blevet kendt under navnet ”Rangvid-rapporten”. Jesper er medlem af bestyrelserne i Lægernes Pensionskasse, Lægernes Pensionsbank og Grandhood, formand for rådet der fastsætter forudsætninger for pensionsprognoser, medlem af Det Systemiske Risikoråd på Færøerne og Advisory Board for Forenet Kredit. Han er rådgiver om finansiel stabilitet for den svenske Riksbank. På CBS er Jesper leder af CBS Executive MBA samt Pension Research Center (PeRCent).

 

Copenhagen Business School (CBS) - Solbjerg Plads 3 - 2000 - Frederiksberg - +45 38153815 - conferences@cbs.dk