Om PeRCent

 

Pension Research Centre (PeRCent) er et forskningscenter forankret på CBS i tilknytning til Institut for Finansiering og Økonomisk Institut.  PeRCent har til formål at skabe og udbrede viden om pensionsøkonomi via forskning, undervisning og formidling. Det er et mål at bidrage til en bedre forståelse og håndtering af tidens store udfordringer på pensionsområdet, herunder at der bliver flere ældre, at der skal omstilles fra et skattefinansieret til et opsparingsbaseret system, samt at pensionsformuen forvaltes i et lavrentemiljø. 

Centerets aktiviteter er finansieret gennem et samarbejde mellem CBS og pensionssektoren i Danmark.

 

 

Link til PeRCents hjemmeside

Copenhagen Business School (CBS) - Solbjerg Plads 3 - 2000 - Frederiksberg - +45 38153815 - conferences@cbs.dk