Renterne går mere og mere i minus, risikoen for recession er stigende og udfordringerne med at skabe afkast er større. Men hvor tæt er vi egentlig på en recession, kan renterne falde mere, og hvad skal vi forvente om de finansielle markeder gennem 2020? Og hvordan navigerer og sammensætter danske pensionskasser deres investeringer i disse udfordrende tider?

 

 

Til at give svar på disse spørgsmål, og mange andre, inviterer PeRCent til et gå-hjem-arrangement den 17. december 2019. Arrangementet indledes med et overblik over forventningerne til de finansielle markeder gennem 2020 ved Adm. Direktør i Maj Invest Jeppe Christiansen, efterfulgt af præsentationer ved investeringsdirektør i PensionDanmark Claus Stampe, investeringsdirektør i MP Pension Anders Schelde og investeringsdirektør i Danica Poul Kobberup, som hver især vil gøre rede for deres respektive investeringsstrategier. Arrangementet afsluttes med en paneldebat.

 

 

Arrangementet vil således gøre deltagerne klogere på, hvordan de mange mia., som pensionskasser forvalter, investeres. Professor og leder af PeRCent Jesper Rangvid er ordstyrer ved arrangementet, der også byder på mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne samt at netværke ved den efterfølgende reception.

 

 

Deltagelse i arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tilmeldingsfrist mandag d. 15 december


--------------------------------------------------------------------------------------------

Copenhagen Business School (CBS) - Solbjerg Plads 3 - 2000 - Frederiksberg - +45 38153815 - conferences@cbs.dk