Kasper Ahrndt Lorenzen er fondsdirektør i ATP. Kasper har arbejdet i ATP ad to omgange. Første gang var fra 2007 til 2012, hvor han som Porteføljemanager havde ansvaret for en række porteføljer på tværs af aktivklasser. Kasper kom tilbage til ATP i 2014, hvor han som Underdirektør fik ansvaret for ATP’s porteføljekonstruktion, inden han i 2016 blev udnævnt til Vicedirektør og siden Fondsdirektør. Kasper A. Lorenzen er uddannet Cand. Polit. fra Københavns Universitet. Desuden har han studeret Finansiering og Statistik ved Cornell University (US).

 

 

 

 

 

 

 

   

Ralf Magnussen er investeringsdirektør i AP Pension, som er Danmarks 4. største kommercielle pensionsselskab med en formue på 105 mia. kr. under forvaltning og ca. 140 mia. kr. i 2019, når købet af Skandia Link forventeligt bliver gennemført. I AP Pension føres en aktiv og offensiv investeringsstrategi, som bliver implementeret med en voksende grad af intern forvaltning inden for aktier, kredit, obligationer og ejendomme. Ralf Magnussen kom til AP Pension fra en stilling som vicedirektør i Lægernes Pensionskasse med ansvar for investeringsområdet, hvor han arbejdede i perioden fra 2005 - 2015. I 1999 blev han uddannet cand. Polit, og han startede sin karriere i den finansielle sektor i Danske Markets som analytiker.

 

 

   

Morten Malle er investeringsdirektør i Lærernes Pension, som forvalter en pensionsformue på ca. 100 mia.kr. for 143.000 medlemmer. Morten har ansvaret for udarbejdelsen af selskabets investeringsstrategi og implementeringen heraf for de børsnoterede investeringer. Morten er uddannet cand.polit og har tidligere arbejdet med udviklingen og vedligeholdelsen af de makroøkonomiske modeller ADAM og Mona og med finansiel styring i Nationalbanken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Jesper Rangvid er Professor i Finansiering ved CBS (Copenhagen Business School). Et gennemgående tema i Jespers forskning er sammenhængen mellem de finansielle markeder og makroøkonomien. Jesper har publiceret resultaterne af sin forskning i anerkendte internationale tidsskrifter og har modtaget en række priser for sin forskning og formidling heraf.  Jesper var formand for det af regeringen nedsatte udvalg, der belyste årsagerne til den finansielle krise i Danmark. Udvalgets rapport er blevet kendt under navnet ”Rangvid-rapporten”. Jesper er medlem af bestyrelserne i Lægernes Pensionskasse, Lægernes Pensionsbank og Grandhood, formand for rådet der fastsætter forudsætninger for pensionsprognoser, medlem af Det Systemiske Risikoråd på Færøerne og Advisory Board for Forenet Kredit. Han er rådgiver om finansiel stabilitet for den svenske Riksbank. På CBS er Jesper leder af CBS Executive MBA samt Pension Research Center (PeRCent).

 

Copenhagen Business School (CBS) - Solbjerg Plads 3 - 2000 - Frederiksberg - +45 38153815 - conferences@cbs.dk