Program:

 

 
16:00-16:30

kaffe

 

16:30-16:35

Velkomst ved professor Jesper Rangvid, Copenhagen Business School

 

16:35-17:30

Kasper Lorenzen, investeringsdirektør, ATP: “ATPs investeringsstrategi”
            
Ralf Magnussen, investeringsdirektør, AP Pension: “AP Pensions investeringsstrategi”


Morten Malle, investeringsdirektør, Lærernes Pension: “Lærernes Pensions investeringsstrategi”

 

17:30-18:00

Paneldebat:

Kasper Lorenzen, investeringsdirektør, ATP
Ralf Magnussen, investeringsdirektør, AP Pension
Morten Malle, investeringsdirektør, Lærernes Pension

Moderator: Professor Jesper Rangvid, Copenhagen Business School

 

18:00-19:00 ReceptionCopenhagen Business School (CBS) - Solbjerg Plads 3 - 2000 - Frederiksberg - +45 38153815 - conferences@cbs.dk