Renten er lav, aktier er dyre og alternative investeringer er illikvide. Hvordan sammensætter danske pensionsselskaber deres investeringsporteføljer i lyset af disse udfordringer? Hvad er de overordnede hensyn, der tages, og hvordan balanceres forventet afkast og risiko på en hensigtsmæssig måde?

 

Til at give svar på disse spørgsmål, og mange andre, inviterer PeRCent til et gå-hjem-arrangement, hvor investeringsdirektør i ATP Kasper Lorenzen, investeringsdirektør i AP Pension Ralf Magnussen og investeringsdirektør i Lærernes Pension Morten Malle vil gøre rede for deres respektive investeringsstrategier, herunder forventninger til investeringsåret 2019.

 

Tilsammen har ATP, AP Pension og Lærernes Pension omkring 1.000 mia. kr. under forvaltning. Arrangementet vil således gøre deltagerne klogere på, hvordan disse mange mia. kr. forvaltes. Professor og leder af PeRCent Jesper Rangvid er ordstyrer ved arrangementet, der også byder på mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne samt at netværke ved den efterfølgende reception.

 

Deltagelse i arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.

 

 

Program:

 

 

16:00-16:30

kaffe

 

16:30-16:35

Velkomst ved professor Jesper Rangvid, Copenhagen Business School

 

16:35-17:30

Kasper Lorenzen, investeringsdirektør, ATP: “ATPs investeringsstrategi”
            
Ralf Magnussen, investeringsdirektør, AP Pension: “AP Pensions investeringsstrategi”


Morten Malle, investeringsdirektør, Lærernes Pension: “Lærernes Pensions investeringsstrategi”

 

17:30-18:00

Paneldebat:

Kasper Lorenzen, investeringsdirektør, ATP
Ralf Magnussen, investeringsdirektør, AP Pension
Morten Malle, investeringsdirektør, Lærernes Pension

Moderator: Professor Jesper Rangvid, Copenhagen Business School

 

18:00-19:00 Reception

 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tilmeldingsfrist mandag d. 3 december kl. 12:00


--------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

 

Copenhagen Business School (CBS) - Solbjerg Plads 3 - 2000 - Frederiksberg - +45 38153815 - conferences@cbs.dk