Seminar

  

Projektledelse på tværs af generationer

 

Onsdag den 26. februar kl. 13-16.00

Hos Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, Aalborg Ø.

 

 

Projektledelse er – ligesom enhver anden form for ledelse – en fagdisciplin i sig selv. Men hvilken betydning får det for vores måde at bedrive projektledelse på, når vi møder helt nye krav og forventninger fra dem, vi samarbejder om projekterne med?

 

Som projektleder er det at kunne motivere og engagere projektdeltagerne et afgørende parameter for succes. Det fordrer, at du forstår de enkelte projektdeltagere og de værdier, forventninger og succeskriterier, de tager med sig ind i projektet. På seminaret arbejder vi ud fra et generationsperspektiv og stiller skarpt på de fire generationer på arbejdsmarkedet, du som projektleder skal evne at motivere i din projektledelsespraksis.

 

Vi kommer særligt til at zoome ind på den nyeste generation – Generation Z – og de særlige spilleregler, der gælder på deres hjemmebane. Herunder kommer vi til at arbejde med forskelige projektledelsesdilemmaer, som eks. når den adhocratiske projektdeltager fra Generation Z går direkte til styregruppen med sine idéer – i stedet for at gå til dig som projektleder.

 

På seminaret arbejder vi ligeledes med, hvordan du som projektleder kan lykkes med at lede projekter på tværs af generationer – hvor du skal tage forbehold for mange forskellige og sommetider modstridende værdier, forståelser og forventninger på én og samme tid.

 

Indlægsholder er Nicole Baandrup Nielsen, som er projektchef i LEAD, hvor hun foruden rollen som projektleder på ledelses- og organisationsudviklingsforløb arbejder under overskriften ”Ledelse af den nye generation”. Herunder underviser og rådgiver hun i, hvad der skal til for at motivere og fastholde den nye generation på arbejdsmarkedet.

 

Tilmelding senest den 19. februar

 

Arrangementet er gratis for medlemmer af Dansk Projektledelse. Er du ikke medlem koster det kr. 2.200 ekskl. moms.

 

Udeblivelse på dagen og afmelding som ikke er meddelt DPL senest 21. februar kl. 18, vil blive faktureret med kr. 750 ex. moms for medlemmer. For ikke-medlemmer gælder, at beløbet ikke bliver refunderet.

 

 

Tilbage til arrangementer

 

 

 

 

Program

 

13.00 Velkomst og introduktion

 

13.10 De fire generationer på arbejdsmarkedet

For første gang nogensinde er der hele fire generationer på arbejdsmarkedet på samme tid. Vi tager et kig på de særlige kendetegn, værdier og forventninger, de enkelte generationer tager med sig på arbejde – og ind i dit projekt. 

 

13.30 Velkommen til Generation Z

Hvorfor tjekker unge Facebook før mail? Hvorfor surfer de på nettet, når de skal fordybe sig? Nye normer for nærvær, åbenhed og anerkendelse er på spil, når de unge går på job. Hvis du reagerer med rynkede bryn, risikerer du konflikter, men hvis du skaber de rette rammer, får du innovative projektdeltagere. Vi tager på en rejse, hvor vi undersøger spillereglerne på de unges hjemmebane.

 

14.00 Projektledelse af Generation Z

Vi zoomer ind på de særlige greb, du som projektleder kan anvende. Herunder arbejder vi med konkrete projektledelses-dilemmaer, som eks. når den adhocratiske projektdeltager fra Generation Z går direkte til styregruppen med sine idéer – i stedet for at gå til dig som projektleder.

 

14.30 Pause

 

14.45 Projektledelse på tværs af generationer

Som led i Generation Z’s indtræden på arbejdsmarkedet kombineret med en høj pensionsalder bliver generationsforskelle i stigende grad en aktualitet i organisationer. Men hvad er egentlig de største udfordringer, vi møder, når vi som repræsentanter fra forskellige generationer forventes at arbejde side om side? Vi stiller skarpt på, hvordan du som projektleder kan sikre et stærkt samarbejde på tværs af generationerne – og dermed skabe bedre resultater i projektet.

 

16.00 Tak for i dag

 

 

 

 

Dansk Projektledelse - Gydevang 39-41 - 3450 Allerød - tlf. 48 24 14 88 - arrangementer@danskprojektledelse.dk