Overekstremitetens idrætsskader

Flere og flere dyrker motion på et stadigt højere plan og mere intensivt, og vi ser derfor flere overbelastningsskader i almen praksis. Forventningerne om hurtig og præcis diagnostik og behandling er derfor stigende.

 

Formålet med kurset er at give deltagerne den nyeste viden om akutte og overbelastningsrelaterede idrætsskader på overekstremiteten inkl. columna cervicalis.

 

Kurset indeholder en praksisorienteret genopfriskning af den funktionelle anatomi og biomekanikken i overekstremiteten og halscolumna. Gennemgang af skadestyper, både akutte og belastningsudløste. Diagnosticering, behandling, rehabilitering og mulig forebyggelse af skaderne. Gennemgang af den relevante radiologi, herunder røntgen, CT, UL samt MR. Gennem hele kurset vil teori og praktik løbende blive relateret til den daglige praksis.

 

Efter kurset vil du kunne udrede, diagnosticere og initiere behandling af de hyppigste idrætsskader samt mere specifikke skader inden for de enkelte sportsgrene.  Du vil derudover kunne præcisere dit valg af billeddiagnostik.

 

Der vil være kortere katedrale teoretiske gennemgange og opsamling, hvor fokus vil være på klinisk mønstergenkendelse. Hovedvægten lægges dog på undersøgelsesteknikken og den praktiske indøvelse på medkursister.

 

Undervisningsformen lægger op til en høj deltageraktivitet bl.a. ved indøvelse af undersøgelsesteknik.

Kurset kræver ikke særlige forudsætninger, hverken på det teoretiske eller praktiske plan - og heller ikke til egen fysiske form.

 

Der forventes stor deltageraktivitet, og du skal være parat til at øve de kliniske tests på dine medkursister.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Eksperter indenfor området

 

Kursusledere

Henrik Rømer, alment praktiserende læge

Marianne Nexmann, alment praktiserende læge

 

Tid & sted

26. - 30. oktober 2020  

Skodsborg Kurhotel 

 

Kursusafgift

28.200 kr.

 

Tilmeldingsfrist

1. september 2020

Kurset forventes godkendt i Fonden for Almen Praksis.

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416