Overekstremitetens idrætsskader

Flere og flere dyrker motion på et stadigt højere plan og mere intensivt, og vi ser derfor flere overbelastningsskader i almen praksis. Forventningerne om hurtig og præcis diagnostik og behandling er derfor stigende.

 

Formålet med kurset er at give deltagerne den nyeste viden om akutte og overbelastningsrelaterede idrætsskader på overekstremiteten inkl. columna cervicalis.

 

Kurset indeholder en praksisorienteret genopfriskning af den funktionelle anatomi og biomekanikken i overekstremiteten og halscolumna. Gennemgang af skadestyper, både akutte og belastningsudløste. Diagnosticering, behandling, rehabilitering og mulig forebyggelse af skaderne. Gennemgang af den relevante radiologi, herunder røntgen, CT, UL samt MR. Gennem hele kurset vil teori og praktik løbende blive relateret til den daglige praksis.

 

Efter kurset vil du kunne udrede, diagnosticere og initiere behandling af de hyppigste idrætsskader samt mere specifikke skader inden for de enkelte sportsgrene.  Du vil derudover kunne præcisere dit valg af billeddiagnostik.

 

Der vil være kortere katedrale teoretiske gennemgange og opsamling, hvor fokus vil være på klinisk mønstergenkendelse. Hovedvægten lægges dog på undersøgelsesteknikken og den praktiske indøvelse på medkursister.

 

Undervisningsformen lægger op til en høj deltageraktivitet bl.a. ved indøvelse af undersøgelsesteknik.

Kurset kræver ikke særlige forudsætninger, hverken på det teoretiske eller praktiske plan - og heller ikke til egen fysiske form.

 

Der forventes stor deltageraktivitet, og du skal være parat til at øve de kliniske tests på dine medkursister.

 

Som en del af kurset vil der dagligt være en time fælles introduktion og instruktion til udvalgte sportsgrene. Der vil ikke være krav om kendskab til de forskellige sportsgrene og heller ikke til din egen fysiske formåen for at kunne deltage.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til refusion.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Eksperter indenfor området

 

Kursusledere

Henrik Rømer, alment praktiserende læge

Marianne Nexmann, alment praktiserende læge

 

Tid & sted

23. - 30. oktober 2020

La Santa, Lanzarote

 

Tilmeldingsfrist

17. april 2020

 

Pris

Kr. 18.400 + rejse og ophold på fra ca. kr. 12.000.

Prisen inkluderer kursusmateriale, morgenmad, kaffe/vand i lokalet og en afslutningsmiddag incl. vin/kaffe.PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134