Op og ned med bipolar

Bipolar lidelse er en psykisk sygdom, hvor man kan svinge imellem depression, mani og perioder uden symptomer.

Under depression kan krop og sind føles lammet og følelsen af håbløshed kan være overvældende. Under mani er sindsstemningen løftet, man kan være opstemt, have øget selvfølelse og ofte urealistiske idéer. Med manien kan følge en vrede og irritation. Bipolar sygdom er svær at leve med - også for pårørende - men kan behandles med medicin, terapi og en personlig indsats for at finde redskaber til at mestre sit liv.

 

Denne aften fortæller en ambassadør fra EN AF OS sin personlige historie om sit liv med bipolar lidelse. Vi skal også høre et fagligt oplæg om bipolar lidelse, og derudover ser vi filmen »Loftet«, der skildrer, hvordan et barn oplever at være i en familie med psykisk sygdom. Filmen stiller spørgsmål om børn som pårørende til psykisk sygdom samt hvordan fx bipolar lidelse påvirker forældrerollen. Efter filmen er der opfølgende spørgsmål og i øvrigt god tid til spørgsmål og debat.

 

PROGRAM

Personligt oplæg v. Charlotte Blixencrone, ambassadør i EN AF OS

Fagligt oplæg v. Birgitte Søndergaard Martinsen, Reservelæge, Psykiatrien Øst, Region Sjælland

 

TID

Tirsdag den 26. maj 2020

Kl. 19-21.30

 

STED

Faxe Sundhedscenter

Præstøvej 78

4640 Faxe

 

ARRANGØRER

Faxe Sundhedscenter og PsykInfo

Region Sjælland - Alléen 15 - 4180 - Sorø - 21516163 - psykinfo@regionsjaelland.dk