Netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet

Årets møde vil handle om:

 

- Organisering af arkiveringsopgaven v/Tine Gellert, Fredericia Kommune – med
efterfølgende erfaringsudveksling

 

- God journaliseringspraksis v/Hanne Imer, Region Syddanmark – med efterfølgende
erfaringsudveksling

- Når it-systemet lukker ned – aflevering eller konvertering? v/Birgitte Vedel-Troelsen – med
efterfølgende erfaringsudveksling


- Oplæg om aflevering af ESDH-systemer og fagsystemer v/Michael Bech Petersen, Faaborg-
Midtfyn Kommune – med efterfølgende erfaringsudveksling om aflevering af it-systemer