Medlemsmøde i region øst

Sikkerhed, når det hele er gået op i flammer

Besøg hos Hovedstadens Beredskab - den store brandstation midt i København

- vi kommer til at se brandbiler og drøfte, hvad der sker i den ”skarpe ende”; hvordan sikkerhed er bygget ind i udstyr og i adfærd.

 

 

Fra kl. 16.00 – 17.00 er der årsmøde i ArbejdsmiljøNET Øst efter vedtægterne. Årsmødet er kun for medlemmer. 

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Regionsudvalgets beretning
  4. Indkomne forslag fra regionsudvalg eller medlemmer
  5. Valg af regionsformand (og medlem af bestyrelsen), valg af regionsudvalgsmedlem(mer) og valg af suppleanter
  6. Eventuelt

   

ArbejdsmiljøNET - Jupitervej 1 - 6000 Kolding - 51319511 - info@arbejdsmiljonet.dk