Lyt til historien. En narrativ tilgang til arbejdet i alm. praksis

At lytte til patienten og dennes historie har altid været en kernekompetence i almen praksis. Det er en væsentlig del af det, der gør arbejdet i klinikken så specialt, både for læger og personale: At få lov til at følge patienterne over tid og opnå et kendskab til det "hele" menneske og dets unikke livssituation, tanker, værdier og holdninger.

 

En narrativ tilgang til arbejdet hjælper os til at forstå hvad der er vigtigt for patienten, så vi kan sikre, at det bliver brugt i den videre behandlingsplan. Ved at lytte og spørge ind til patientens historie bliver det lettere at forstå forskellige handlemønstre og fx hvorfor nogle bliver syge og andre ikke, trods den samme påvirkning. At lytte til patientens unikke historie, og se ”mennesket bag diagnosen” er en af grundpillerne i personcentreret medicin og – som når det lykkes - er med til at øge arbejdsglæden, og patienten føler sig hørt og set. Men I en tid med flere og flere opgaver i praksis, faste forløbsprogrammer, tjeklister og ressourcemangel, kan netop det med at lytte til historien komme under pres.

 

Formålet med dette intensive fem dages kursus er at holde fast i hvor vigtigt, det er, at tage patientens historie alvorligt, og samtidig blive bedre til at udnytte den viden historierne giver os. Du får kundskab og forståelse for, hvad der forstås ved en narrativ tilgang til arbejdet i klinikken, og hvornår denne tilgang er særlig vigtig, og ikke mindst hvordan man ”gør”. Formålet er i sidste ende at lægen bliver bedre til at inddrage patientens erfaringer med at håndtere sine problemer, for at kunne tilrettelægge både udredning og relevant behandling.

 

Kurset tager udgangspunkt i traditionen omkring narrativ samtalepraksis. Allan Holmgren og personalet på DISPUK har undervist sundhedsfagligt personale i narrativ samtalepraksis siden 1990. Metoden er udviklet af den australske socialarbejder Michael White (1948-2008), som Allan Holmgren har arbejdet tæt sammen med fra 1987 til 2008.

 

Med os har vi også den norske læge og professor ved Almenmedicinsk Forskningsenhed i Trondheim, Linn Getz, der er kendt blandt mange praktiserende læger for sine tanker om hvordan biografi og biologi påvirker hinanden, og hvorfor det er så afgørende at vi kender patienternes baggrund, når vi vil forstå deres sygdom. Svære oplevelser tidligere i livet, såsom psykiske og fysiske krænkelser, kan være medvirkende til kroniske sygdomme.

 

Uanset om det handler om multisygdom, uforklarlige symptomer eller trivselsproblemer, er en narrativ tilgang hjælpsom. Når mennesker har problemer, er det ofte noget værdifuldt, der er blevet traumatiseret. Mennesker bliver blændet af deres problemer som bilens lygter blænder haren, og lægen kan gøre en forskel ved at lytte aktivt og bevidne historien. Lægen kan på den måde være medskaber af en ny og bedre fungerende historie med fokus på det, som mennesker tillægger værdi.

 

 

Om dette kursus 

  • Du vil opnå en forståelse for hvad en narrativ tilgang er og hvornår den er særlig relevant i almen praksis.
  • Du vil opnå grundlæggende færdigheder til selv at kunne arbejde med en narrativ samtaleteknik
  • Du vil efter dette kursus være i stand til at vide, hvad du skal spørge om, som kan hjælpe patienten til lettere at håndtere sin tilstand.  

Du vil lære og får mulighed for at træne disse metoder:

  1. Eksternalisering af problemer: Adskillelse af problemet fra personen samt undersøgelse af problemets mange effekter.
  2. Bevidning af patientens historie som en identitetsstyrkende responsform.
  3. Dobbelt lytning (lytning til problemet og hvad der ligger til grund for hvad der er vigtigt for den enkelte)
  4. Genforfattende samtale til styrkelse af patientens foretrukne erfaringer og identitet.
  5. Genforenende samtaler i forhold til vigtige personer i patientens liv.
  6. Styrkelse af bevidstheden gennem stilladserende samtaler: Man går fra en lillehandling til et stort princip for, hvad livet handler om for patienten.

Undervisere

Allan Holmgren, direktør DISPUK, konsulent, mag.art.psych

Linn Getz, læge og professor ved allmenmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet,Trondheim.

 

Kursusleder

Lotte Hvas, speciallæge i alm.medicin, dr.med.

 

Tid & sted

Uge 37 eller 39 2020, Grækenland (dato ikke endeligt afklaret)

 

Pris

Kr. 14.200 kr. + rejse og ophold på fra ca. kr. 11.300

Prisen inkluderer kursusmateriale, morgenmad, kaffe/vand i lokalet og en afslutningsmiddag incl. vin/kaffe

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134