Det personlige møde i en datadreven tid AFLYST

At lytte til patientens dagsorden og historie, har altid været en kernekompetence i almen praksis.

Men den personcentrerede tilgang er udfordret: Tidspres, standardiseringer, skabeloner, tjeklister og administrative opgaver er blevet mere og mere dominerende i konsultationen og har sat det personlige møde under pres. Formålet med dette kursus er at fokusere på det gode læge-patientforhold, hvor det lykkes at se og høre patienten, til trods for alle udefra kommende krav. Målet er også at få helt konkrete værktøjer og metoder til at forstå patientens værdier og præferencer. Denne viden er altafgørende, når vi som læger skal være i stand til at vælge den bedste behandling i samråd med patienten, således at den foreliggende evidens kan tilpasses enkeltindividet.

 

Denne tilgang – også kaldet den narrative tilgang - går kort og godt ud på at lytte og spørge ind til historien og se mennesket bag diagnosen. Målet er at få en bedre forståelse for patientens univers, og i nogle tilfælde være med til at forandre fortællingen, så patienten får mere tro på sig selv og fremtiden og måske bliver bedre til at mestre sin sygdom – uanset om det handler om multimorbiditet, uforklarlige symptomer eller trivselsproblemer.

 

Kurset tager udgangspunkt i traditionen omkring narrativ samtalepraksis. Direktør for DISPUK Allan Holmgren har undervist sundhedsfagligt personale i narrativ samtalepraksis siden 1990. Metoden er udviklet af den australske socialarbejder Michael White (1948-2008), som Allan Holmgren har arbejdet tæt sammen med fra 1987 til 2008.

 

Med os har vi også den norske læge og professor ved Almenmedicinsk Forskningsenhed i Trondheim, Linn Getz, der er kendt blandt mange praktiserende læger for sine tanker om hvordan biografi og biologi påvirker hinanden. Svære psykiske og fysiske krænkelser oplevelser tidligere i livet kan for eksempel være afgørende medvirkende til kroniske sygdomme.

 

Læringsmål for kurset Du vil opnå en forståelse for hvad en personcentreret tilgang i almen praksis er, hvorfor og hvornår den er særlig relevant. Du vil få en større forståelse for samspillet mellem biografi og biologi Du vil opnå grundlæggende færdigheder til selv at kunne arbejde med en narrativ samtaleteknik

 

Du vil lære og får mulighed for blandt andet at træne disse metoder:

  • Eksternalisering af problemer: Adskillelse af problemet fra personen samt undersøgelse af problemets mange effekter.
  • Bevidning af patientens historie.
  • Dobbelt lytning (lytning til problemet og hvad der ligger til grund for hvad der er vigtigt for den enkelte)

Undervisere

Allan Holmgren, direktør DISPUK, konsulent, mag.art.psych

Linn Getz, læge og professor ved allmenmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet,Trondheim.

 

Kursusleder

Lotte Hvas, speciallæge i alm.medicin, dr.med.

 

Tid & sted

Den 5. - 12. september 2020, Kreta 

  

Pris

Kr. 14.200 kr. + rejse og ophold på fra ca. kr. 11.300

Prisen inkluderer kursusmateriale, morgenmad, kaffe/vand i lokalet og en afslutningsmiddag incl. vin/kaffe

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134