Det nordiske klasserum

 

Nordisk konference: Det Nordiske Klasserum 

 

Konferencen er den 9. nordiske konference med nordisk didaktik som tema. Konferencen er tænkt som en inspirationsdag, der skal give deltagerne indblik i aktuelle udviklingstiltag inden for det nordiske område. Vi har derfor fokus på erfaringsopsamling og videndeling omkring projekter, der har undervisning i det nordiske som omdrejningspunkt. Konferencen tilrettelægges i et samarbejde mellem Nordspråk og Nordiske Sprogpiloter og støttes af Nordisk Ministerråd.

 

Tid
Fredag den 22. november 2019 kl. 8.30- 16.30

Sted 
Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København

Pris 
300 DKK, studerende 100 DKK

Tilmeldingsfrist
D. 1 november 2019

 

Vel mødt!

Program følger.

 

Kontakt til Lene Reichstein Lund lrlu@ucsyd.dk

 


 

Program for konferencen ”Det nordiske klasserum d. 22.11. 2019 kl. 8.30- 16.30

 

Program:

8.30-9.00:       Ankomst og kaffe

 

9.00-9.15:       Åbning af konferencen ved Lis Madsen og Lene Reichstein Lund

 

9.15-10.00:     Erik Skyum Nielsen, lektor ved Institut for Nordiske studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet:                                          "Litteraturen i nabosprogsdidaktikken. Forsøg på en pragmatisk og realistisk tilgang.

 

10.00-10.45:   Lise Vandborg, chefredaktør på Litteratursiden.dk. ”Nominerede til nordisk Råds litteraturpris anno 2019”.                                        Overblik over de 13 nominerede titler til Nordisk Råds litteraturpris og en række nedslag i udvalgte titler.                                            Lise Vandborg er cand. mag i nordisk litteratur og filosofi og medlem af bedømmelseskomiteen for                                                      Nordisk Råds litteraturpris.

 

10.45-11.00:   Pause

 

11.00-11.15:   Musikalsk indslag ved Lone Wernblad, sangskriver og forfatter

 

11.15-12.00:   Yair Sapir, universitetslektor i Svenska, Høgskolan Kristianssted: ”Språkförhållandena i Norden”


12.00-12.30:   Kristoffer Høy Sidenius, rektor, Gribskov Gymnasium. ”New Nordic i gymnasieverdenen- den nye                                                    nordatlantiske klasse”


12.30-13.30:   Lunch

 

13.30- 14.00:  Anne Sofie Kluge Hedegaard, festivalproducer, Københavns Radiobiograf. ”Nordisk lyd i biografmørket”. -                                        Introduktion til nordiske lydfortællinger med fokus på læring af nabosprog med lyddesign som hjælpemiddel.

 

14.00-15.00:   Workshops

 

  1. ”Læs og tal om skønlitteratur med udgangspunkt i læsning af digitale værker ved Jenny Edvardssen
    2. Ambassadørmodellen ved Anna Smedberg
    3. ”Et stjerneløb i Norden” - med fokus på lytte og læseforståelse ved Marianne Flodgaard Schöttel
    4. ”Kom med, Det gror i Nord” et undervisningsmateriale ved Lone Wernblad mfl.
    5. ”New Nordic. Den nye nordatlantiske klasse” ved Hanne Jacobsen og Jakob Thommesen.

 

 

15.00-15.30:   Koncert ved gruppen bag projektet  ”Det gror i nord” ved Lone Wernblad mfl.


15.30-16.15:   Lektor Anna Helga Hannesdóttir, Göteborgs universitet og lektor Gitte Mose, Universitetet i Oslo.                                                    ”Undervisning i Nordens språk vid högre lärosäten i Norden – status 2019”

 

16.15-16.30:   Opsamling og afslutning på konferencen

 

 

Konferencen er støttet af midler fra Nordisk Ministerråd


 

 

Nordspråk - c/o Dansklærerforeningens Hus A/S - Rathsacksvej 7 - DK 1862 Frederiksberg