Det nordiske klasserum

 

Nordspråkkonference om nordisk didaktik

 

Konferencen er den 8. nordiske konference med nordisk didaktik som tema. Konferencen er tænkt som en inspirationsdag, der skal give deltagerne indblik i aktuelle udviklingstiltag inden for det nordiske område. Vi har derfor fokus på erfaringsopsamling og videndeling om projekter, der har undervisning i det nordiske som omdrejningspunkt. Konferencen tilrettelægges i et samarbejde mellem Nordspråk og Nordiske Sprogpiloter og er støttet af Nordisk Ministerråd.

 

Målgruppe: Grundskolelærere, gymnasielærere,  læreruddannere og lærerstuderende

 

Der vil være oplæg ved Jan–Ola Östmann, Seniorprofessor ved Darlarna University; Pål Lundberg, Universitetslektor på Högskolen i Oslo og Akershus, lektor Hanne Schilling, Københavns Professionshøjskole og Lektor Charlotte F.  Reusch, Nationalt Videncenter for Læsning. Der vil være forskellige workshops, hvor de præsenteres undervisningsmaterialer og projekter inden for det nordiske.

 

Vel mødt!

Program følger.

 

Kontakt til Lene Reichstein Lund lrlu@ucsyd.dk

 


 

Program for konferencen ”Det nordiske klasserum d. 23.11. 2018 kl. 8.30- 16.00

Sted: Schæffergården. Jægerborg Allé 166, 2820 Gentofte.

Sidste frist for tilmelding: 9. november 2018

 

 

8.30-9.00: Ankomst og kaffe

 

9.00-9.15: Åbning af konferencen v. Lis Madsen og Lene Reichstein Lund

 

9.15-10.15: Jan-Ola Östman, professor, Helsingfors universitet & Högskolan Dalarna: Språksituationen i vårt senmoderna Norden och språkvetarens ansvar

 

 Flerspråkighet och mångkulturalitet är i dag karakteristiska egenskaper hos allt fler språkgemenskaper i Norden - såväl i vardagen, i företagsverksamhet som i det akademiska livet. Som inledning till diskussioner om Det nordiska klassrummet vill jag lyfta fram några av de alternativ vi har till att engelskan ska bli helt dominerande i alla domäner och vilket ansvar språkvetare som jag själv ska ta inför framtiden. Kan vi t.ex. arbeta med engelskan som en resurs snarare än mot den, t.ex. genom att föreslå och arbeta för strategier som stödjer parallellspråkighet och receptiv fler- eller mångspråkighet; bör (de skandinaviska) standardspråkens och normernas roll stärkas eller omvärderas; vilken roll kommer regionala dialekter/varieteter att ha om de lokala förlorar sin maktposition; hur påverkar nyanlända språk(gemenskaper) traditionella nordiska språkgemenskaper

 

10.15- 11.00: forfatter Britt Larsen, Norge. Om ”Folkene i Finnskogen”

 

11.00-11.15: Pause

 

11.15-12.15 : Pål Lundberg, Universitetslektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus Jeg lærte at jeg kan mer enn det jeg trodde

 

Om flerspråklighet brukt som ressurs. Hva skal til for at norsklærere i grunnskolen skal bruke flerspråklighet som ressurs i undervisningen, og hvordan ser norsklærere på sin egen rolle? Pål Lundberg viser i denne presentasjonen til funn fra egen forskning og egne erfaringer fra grunnskole og lærerutdanning.

 

12.15-12.30: Thomas Henriksen. Programchef for Norden i skolen. Om undervisningsmaterialer til Norden i skolen.

 

12.30-13.30: Lunch

 

13.30-14.00: Adjunkt Eva Theilgaard Brink; Københavns Professionshøjskole Søg og du skal finde.

Om at finde relevant litteratur til det nordiske grundskoleområde.

Vedhæftet er artiklen – katalogerne over nabosprogslitteratur ligger tilgængelige her: https://ucc.dk/laerer/om-uddannelsen/internationale-muligheder/nordisk-sommerskole/studiemateriale-til-nordisk.

 

 

14.00-15.30: Workshops

 

  1. Ida Geertz-Jensen Nordisk lyd i biografmørket
  2. John Renneberg, Nils Larsson Birgitte Johnsrud, Marie Fink (sprogpiloter) Digitalt undervisningsmateriale til grannspråksundervisning.
  3. Charlotte Reusch og Hanne Schilling Spil og spas med og på nabosprog  

I denne workshop præsenteres argumenter for en spil- og legebaseret tilgang til nabosprogsundervisningen. På basis af blandt andet erfaringer fra Nordisk Sommerskole for lærerstuderende, august 2018, inviteres deltagerne til at spille med – og til selv at gå i gang med at udvikle spil og lege, der sætter fokus på nabosprog.

  1. Lisbeth Nebelong og Lise Vogt Fokus på Færøerne Unge i Norden ved meget lidt om Færøerne. Vi har derfor udviklet et nyt undervisningsmateriale, som vi introducerer jer til i workshoppen. Materialet sætter Færøerne i perspektiv til de andre nordiske lande både sprogligt, kulturelt og i forhold til nabosprog.

Kom og få flere Færø-billeder end de gængse om grindedrab og kædedans. Hør hvad elever i en dansk 8. og 10. klasse og en færøsk 2. g fik ud af at arbejde med øvelserne. Og prøv et par af dem selv.

 

15.30-15.45: Bodil Aurstad Orientering om principper for det nordiske samarbejde fremadrettet

 

15.45-16.00: Opsamling og afslutning på konferencen, næste års konference

 


 

Tilmeldingsfrist: senest den 9. november 2018

 

Dato: Fredag den 23.  november 2018 kl. 8.30- 16.00

 

Pris: 300 DKK, 100 DKK for studerende 
*ovennævnte priser er inkl. moms

Sted: Schæffergården - Jægersborg Allé 166 - 2820 Gentofte

 


 

 

Nordspråk - c/o Dansklærerforeningens Hus A/S - Rathsacksvej 7 - DK 1862 Frederiksberg