Muskuloskeletal ultralyd AFLYST

Muskuloskeletale lidelser er hyppigt forekommende i almen praksis. På dette kursus vil du blive introduceret til point-of-care ultralydsskanning (POCUL) af almindelige muskuloskeletale problemstillinger.

 

POCUL er en undersøgelse, der søger at besvare simple kliniske problemstillinger i form af fravær eller tilstedeværelse af en patologisk tilstand (Eksempelvis: ”Har min patient en ansamling i knæet?” eller ”Har min patient en etnosynovit?). Derudover er ultralyd meget anvendeligt, hvis man ønsker at anlægge blokader eller tømme et led for væske.

 

Kurset tager udgangspunkt i relevant patientcases fra almen praksis, og pensum er forankret i almindeligt forekommende problemstillinger i almen praksis. Der forventes høj deltageraktivitet, og det forudsættes, at du har læst lærebogsmaterialet, da en traditionel lærebogsgennemgang ikke bliver gennemført.

 

Undervisningen bliver varetaget af praktiserende læger, speciallæger og undervisningsassistenter fra CAMES med erfaring indenfor brug af praksisrelevant ultralyd og med erfaring i undervisning af praktiserende læger.

 

Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at man som kursist har adgang til en ultralydsskanner.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Praktiserende læger, speciallæger og undervisningsassistenter fra CAMES

 

Kursusledere

Thomas Løkkegaard, alm. praktiserende læge

 

Tid

21. - 22. november 2019, CAMES København

 

Tilmeldingsfrist

18. oktober 2019

 

Pris

Kr. 7.500PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134