Motivation, kost og træning - en proaktiv vej til et godt helbred AFLYST

Hvordan sikre vi os at vores patienter er motiveret og holder motivationen og ikke taber den på vejen…… Hvem samler den op? Og hvordan hjælper vi med at fastholde motivationen?

 

Og hvad med din egen motivation? Hvordan finder du den og fastholder den så den ikke pludselig er væk?

 

Ofte ønsker vi at rådgive vores patienter om betydningen af fysisk aktivitet og kost. På dette kursus får vi redskaber til at kunne give en individuel vejledning til

  • Vores kronikere der ønsker selv at kunne reducere deres risiko for mulige senkomplikationer.
  • De patienter der ønsker vægttab for at øge livskvaliteten og sundheden.
  • De patienter der ønsker en forbedret kondition
  • Samt de ældre og skrøbelige patienter – der ønsker at kunne klare sig selv længst muligt.

 

På kurset arbejdes der med at øge vores indsigt i motivation, træningsfysiologiske mekanismer og kostrådgivning. Patienternes baggrund veksler fra den inaktive, til motionisten, elitesportsudøveren til patienten med kronisk sygdom og uanset formål og baggrund har alle et individuelt behov for rådgivning. Målet er brugbar viden til direkte anvendelse i vores hverdag med patienter.

  

Det er ikke nødvendigt at være i god form for at deltage, men det bedste udbytte opnås, hvis du ikke har større bevægelseshandikap.

 

Kurset er en kombination af katedral undervisning, cases, test, egen aktivitet (fx vandring, løb, cykling eller andet), egen aktiviteter med tilbud om pulsmonitorering (pulsure udlånes) og gruppearbejde.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til refusion.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Henning Langberg, professor, dr.med.

Søren Lavrsen, lektor, cand.scient. idræt og molekylær ernæring

Allan Butans Christensen, alment praktiserende læge

 

Kursusledere

Allan Butans Christensen, alm. praktiserende læge

Charlotte Voglhofer, alm. praktiserende læge

 

Tid & sted

31. august - 5. september 2020, San Remo, Italien

 

Tilmeldingsfrist

20. april 2020 

 

Pris

Kr. 16.200 + rejse og ophold på ca. kr. 16.000.

Kurset er med fuldpension

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134