Motiver og involver dine medarbejdere

På dette kursus vil du få viden om, hvordan du gennem din ledelsesstil kan motivere, og du vil få konkrete redskaber til, hvordan du kan uddelegere opgaver og involvere dit personale. Den dygtige leder er i stand til at motivere alle, og få det bedste frem i hver og en. Det fordrer en tillidsvækkende og situationsbestemt ledelsesstil, hvor du evner at kommunikere på en måde, der får alle til arbejde mod praksis’ fælles mål. Du skal samtidig turde stille krav til dine medarbejdere, for din praksis har brug for, at alle tager ansvar og arbejder mod fælles mål. God ledelse er også at kunne vurdere om, man har de rigtige medarbejdere. Kurset giver praksisnære redskaber til at sætte rammerne for, hvordan man sammen lykkes.

 

Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende viden om, hvordan du kan skabe og vedligeholde en tillidsfuld og motiverende læringskultur, hvor du som leder får det bedste frem i folk og aflastes via en passende opgavedeling. 

 

OK18 lægger op til en høj grad af både samarbejde og effektivitet i klinikken. Det kræver, at du bruger alle klinikkens ressourcer på den bedst tænkelige måde. Du kan med fordel uddelegere arbejdsopgaver og give dit personale ansvar. Nok mere end du er vant til. Du vil opdage et uopdyrket potentiale i mange af dine medarbejdere, når du arbejder målrettet med at involvere dem i arbejdsprocesserne. Det vil reducere dit arbejdspres, højne din arbejdsglæde og gavne patientbehandlingen. 

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 3 dages refusion: Ialt 3 dage

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Heidi Bøgelund Frederiksen, etnolog, ph.d. og chefkonsulent

Søren Olsson, alm. praktiserende læge

Line Laursen, sygeplejerske, praksismanager

 

Kursusledere

Søren Olsson, alm. praktiserende læge

 

Tid

1. modul: 14. - 15. marts 2019 samt opfølgningsdag den 24. maj 2019
Hindsgavl Slot, Middelfart

 

Tilmeldingsfrist

11. januar 2019

 

Pris

Kr. 11.100PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134