Mindfulness - Et lille kursus som gør en stor forskel AFLYST

Formål & indhold

Formålet med kurset er at lære at håndtere og forebygge stress med den evidensbaserede metode Mindfulness - enkelt og effektivt.

 

Kurset er et inspirerende og lærerigt 2-dages internatkursus, som indeholder faglig spændende teori og øvelser. Der er både oplæg, praktiske øvelser og teknikker, som bidrager til et større perspektiv og dermed flere handlemuligheder og mere overblik i den pressede hverdag.

 

Du vil lære hvordan der kan skabes en anden tilgang til arbejdet i den pressede hverdag, det øgede pres med mange patientkontakter samt det ledelsesansvar vi har som praktiserende læger. Du vil blive opmærksom på vaner og mønstre for at skabe forandring og mere glæde i hverdagen.

 

Målgruppe

Praktiserende læger.

 

Undervisere

Charlotte Søeberg, speciallæge i alm. medicin, BA i psykologi, mindfulness-instruktør

Anja Ladefoged, Psykoterapeut MPF og mindfulness-instruktør

 

Kursusledere

Charlotte Søeberg, speciallæge i alm. medicin, BA i psykologi, mindfulness-instruktør

Anja Ladefoged, Psykoterapeut MPF og mindfulness-instruktør

 

Tid

6. - 7. maj 2020, Hindsgavl Slot

Kurset er et internatkursus - overnatning er incl.

 

Tilmeldingsfrist

Den 9. marts 2020

 

Pris

Kr. 6.700PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134