Medicinhåndtering - Efterår 2017 FULDTEGNET

Dette kursus er fuldtegnet og det er ikke længere muligt at tilmelde sig

Som praksispersonale skal du have en bred viden om mange generelle og sygdomsspecifikke emner. Kurset her er opbygget således, at du opnår praktiske færdigheder om de områder, som er direkte møntet på dit daglige arbejde i praksis. Der er fokus på receptfornyelser, herunder generiske ordinationer og tilskud samt laboratorieundersøgelser og svar.

Formålet med kurset er at styrke din baggrundsviden til gavn for patienterne og klinikken og derved give den enkelte medarbejder større arbejdsglæde og tilfredshed.

 

Indhold og form

På kurset sættes fokus på receptfornyelser, herunder generiske ordinationer og tilskud samt på laboratorieundersøgelser og svar inden for følgende:

 • Gynækologi
 • Hjerte-kar
 • Type 2-diabetes
 • Astma/KOL
 • Smerter
 • Infektioner
 • Led/muskler
 • Osteoporose

Det forventes ikke, at du forbereder dig forud for kurset. Du opfordres til at have eksempler fra dagligdagen med, hvor du har følt dig fagligt udfordret. Under kurset vil vi arbejde i grupper med en case. Der vil efterfølgende være opfølgning med informative indlæg. Det forventes, at du deltager aktivt og udnytter muligheden for at stille spørgsmål til underviseren samt dine medkursister.

 

Kurset afsluttes med, at du skal lægge en plan for, hvorledes du vil implementere din nye viden i egen praksis. De, der er medlem af en RIV-gruppe, vil få mulighed for at debattere, hvorledes de vil gøre det i deres RIV-gruppe.

 

Målgruppe

Praksispersonale der:

 • Ønsker at kunne visitere og vejlede patienterne kompetent og mere selvstændigt
 • Ønsker at få egen praksis til at arbejde ud fra fælles vejledninger
 • Ønsker at styre patienternes egen omsorg.

Konsultationssygeplejersker, lægesekretærer eller øvrigt praksispersonale med patientkontakt.

 

Underviser

Jesper Lundh, Alment praktiserende læge

 

Kursusleder

Pia Mathiesen Poulsen, Konsultationssygeplejerske

 

Tid og sted

11. oktober 2017, Tivoli Hotel

Kurset afholdes kl. 9.00-16.00 med ankomst og morgenmad fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist

28. august 2017

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris: Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmelding

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * CVR. 1052 6280 * www.plo-e.dk