Den gode visitation - Efterår 2017

– med fokus på patienter med symptomer fra mave/tarm eller hjerte/kar

Som frontlinje i telefonen eller ved skranken, skal du være godt rustet til at visitere patienter. Det kræver viden om symptomer og sygdomstegn. Hvilke alarmklokker skal der reageres på? Hvilke patienter skal ses hurtigtog af hvem? og hvilke patienter kan visiteres til en senere tid?

 

Efter deltagelse i kurset, er du bedre rustet til at visitere patienterne til den rette behandling. Vi har også fokus på visitationens betydning for dagligdagen i praksis.

 

Indhold og form

Via case-arbejde og teoretisk gennemgang, får du en opdatering af de hyppigste symptomer og sygdomstegn som patienterne kan præsentere sig med.

Kurset ruster dig til at stille de gode og rigtige spørgsmål i telefonen, eller når patienten kommer i praksis.

 

Målgruppe

Nyansatte sekretærer i praksis, men kan også bruges som en opdatering til den mere erfarne sekretær.

 

Undervisere

Dorte Jarbøl, Alment praktiserende læge, lektor, seniorforsker og ph.d.

Peter Haastrup, Læge og ph.d.

 

Kursusleder

Betina Sodemann, Konsultationssygeplejerske

 

Tid og sted

24. oktober 2017, IDA Mødecenter, København

Kurset afholdes fra kl 9.00-16.00 med ankomst og morgenmad fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist

11. september 2017

 

Pris: Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmelding 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristaniagade 12 * 2100 * København Ø * CVR. 10526280 * www.plo-e.dk