Mænds helbred

Baggrund

 

Vi ser ham alle i vores konsultation - manden. Han kommer til os i forskellige livsfaser, han kommer med fysiske såvel som psykiske og sociale problemstillinger, han kommer når han er i balance og når han er i krise, han kommer med det alvorlige og det banale.

 

Vi har som læger stor erfaring i mødet med manden, men at forstå og nå ham som patient, kan måske alligevel volde vanskeligheder. Måske opsøger han sågar ikke sundhedsvæsnet, når han burde. "Hun sagde, at jeg skulle komme", er en sætning mange læger har hørt, når manden er sendt til læge af de kvinder, der befolker hans tilværelse.

 

Statistik om mænds helbred falder på flere områder overraskende ud: Mænd har en ca. fire år lavere middellevetid end kvinder, mens de oplever deres helbred som supergodt lige til det sidste. Mænds har større forekomst af næsten alle sygdomme, men endnu større dødelighed af samme. Der er registreret dobbelt så mange kvinder med depression, mens næsten tre gange så mange mænd begår selvmord. Mænd bruger den praktiserende læge mindre end kvinder, mens de fylder mere op i hospitalssengene. Overstående antyder et behov for at sundhedssystemet interesserer sig for manden som køn. Er der noget vi læger kan lære om mødet med manden? Er der noget strukturelt/kulturelt, der vanskeliggør at manden kan tage vare på sit helbred og finde vej til sundhedsvæsnet når det er relevant?

 

Kursets formål og indhold I tre dage vil vi fokusere på manden. En gruppe kyndige undervisere vil belyse manden fra flere vinkler, herunder; mandekultur, psykologi, socialisering, manden i krise, manden med indvandrerbaggrund, seksualitet, urologiske problemstillinger og kroniske sygdomme. Formålet er at vi efter kurset er klogere på manden som patient og væsen og at vi mere nuanceret kan varetaget mødet med ham i vores konsultationer.

 

Undervisningsform: Undervisningen vil veksle mellem katedrale indlæg og forskellige former for interaktiv læring baseret på kususdeltagernes aktive medvirken. Således vil cases, diskussion, gruppearbejde, ”walk and talk” og quizzer afløse de mere katedrale indlæg.

 

Målgruppe: Op til 30 praktiserende læger af begge køn med ønske om at blive klogere på mænds sundhed.
 

Undervisere

Svend Aage Madsen, chefpsykolog, ph.d., forskningleder, Formand for Forum for Mænds Sundhed

Jesper Bay-Hansen, speciallæge i alm. medicin, klinisk sexolog og parterapeut, forfatter

Nadja Elgin, alm. praktiserende læge

Jakob Kristian Jakobsen, reservelæge, urolog

 

Kursusledere

Rasmus Nørøxe, alm. praktiserende læge

Svend Aage Madsen, Chefpsykolog, ph.d., forskningleder, formand Forum for Mænds Sundhed

 

Tilmeldingsfrist

28. februar 2020

 

Tid og sted

Den 14. - 16. april 2020, Vejlefjord Hotel

 

Pris

12.400 kr. 

 PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134