MADKUNDSKABSFESTIVAL

Arrangeret af Madkamp

 

Dato: Torsdag d. 31. januar 2019 (torsdag i uge 5)

Tid: Kl. 9.30-14.15

Sted: 4000 Roskilde (nærmere information følger)

Tilmeldingsfrist: D. 21. december 

Udfyld ansøgningsskemaet og  tilmeld samt upload ansøgningsskemaet her. 

 

Hvad går madkundskabsfestivalen ud på?

På madkundskabsfestivalen kan de klasser/hold, der har arbejdet med ”Brug knolden!”  komme og præsentere det, de har lært/udviklet. På dagen vil dommerpaneler bestående af lærerstuderende og deres undervisere give eleverne feedback på deres præsentationer. Feedbacken kan bruges som afslutning på forløbet eller inkluderes i det videre arbejde med kartofler i madkundskab. Udover elevernes præsentationer, har eleverne mulighed for at besøge hinandens stande samt et ”Potatolab”, hvor kokkeelever konkurrer mod hinanden om at udvikle den bedste kartoffelsnack på dagen.

 

Hvor mange pladser er der? På festivalen er der plads til 12 hold/klasser efter først til mølle-princippet.

 

Skal eleverne have udviklet egne retter med kartofler? Nej, ikke nødvendigvis. I bestemmer selv, hvad I vil præsentere for dommerne alt efter, hvor I er i ”Brug Knolden-forløbet”. Eleverne kan f.eks. lave en præsentation, der har fokus på deres viden om kartofler (perspektiver som: historie, tilberedningsmetodik, smag, ernæring og lign.), og/eller de kan vise et forsøg eller lignende. I må gerne have smagsprøver med til dommerne, men det er ikke et krav.

 

Program

 

Kl. 9.30-11.00 Forberedelse

Eleverne har mulighed for at gøre deres stande/smagsprøver klar

Kl. 11.00-11.15 Officiel velkomst

”Festivalen er åben”

Kl. 11.15-14.00 Standenes åbningstid

Kl. 11.15-11.35 Skole 1, 2, 3 og 4

Kl. 11.45-12.05 Skole 5, 6, 7 og 8

Kl. 12.15-12.35 Skole 9, 10, 11 og 12

Kl. 12.35-13.05 Pause (standende er lukkede)

Kl. 13.05-13.30 Messen er åben igen

Kl. 13.30-13.45 Inspirationsoplæg fra en madprofessionel

Kl. 13.45-14.15 Kartoffelsnack

Alle smager kokkelevernes kartoffelsnack og stemmer på den bedste. 

Kl. 14.15 Tak for i dag

Nedpakning af stande og oprydning

 

Hvad skal der ske på standene? På messen er der 12 skoler repræsenteret. Hver skole har en stand, som passes af elever i tidsrummet 11.15-14.00. Ved standen præsenterer eleverne det de har lært/udviklet for dommerpanelet. Derudover skal standen passes, så eleverne kan besøge hinanden. Her kan eleverne fortælle hinanden om, hvad de har lært, og hvordan de har arbejdet med kartoflen. På standen kan eleverne vælge at have smagsprøver med til de andre elever og/eller dommerne. Om morgenen er der tid til at forberede smagsprøver inden deres stand åbner. De kan løbende lave flere smagsprøver, hvis de vil. 

 

Hvad er kravene til præsentationen? 10 min pr. præsentation. Derefter gives der 10 min til feedback og dialog med dommerpanelet.  I præsentationen skal eleverne fortælle og vise, hvad de har lært, og evt. hvad de har udviklet.

 

 

Vejledning til turnus/vagtplan

Hvis man fx har 20 elever med til festivalen, er her et bud på, hvordan man kan organisere elevernes turnus:

Kl. 9.30-11.00

Alle elever hjælper med at gøre standen klar

Kl. 11.00-11.15

Alle elever lytter med ved den officielle velkomst

Kl. 11.15-11.35

Alle elever er ved standen og præsenterer for dommerpanelet

Kl. 11.35-12.05

5 elever passer standen, de øvrige besøger de andres stande

Kl. 12.05-12.35

5 elever passer standen, de øvrige besøger de andres stande

Kl. 12.35-13.05

Alle elever holder pause

Kl. 13.05-13.30

5 elever passer standen, de øvrige besøger de andres stande

Kl. 13.30-13.45

5 elever passer standen, de øvrige besøger de andres stande

Kl. 13.45-14.15

Alle elever hører inspirationsoplægget

Kl. 14.15-14.45

Alle elever hjælper med at pakke standen ned

 

SPØRGSMÅL?

Er du i tvivl om, I er kvalificerede til at deltage, eller har du spørgsmål til festivalen?

Så kontakt os endelig her: 

 

Projektleder Georgie Børsting

50 98 27 08

Georgie@madkulturen.dk

 

Projektmedarbejder Sofie Schack

51 32 00 00

Sofie@madkulturen.dk

 

 

TILMELD JER HER

Madkulturen - Maglegårdsvej 12 - 4000 - Roskilde - sofie@madkulturen.dk