Arbejdsmiljøuddannelsen

- hvor landbruget er omdrejningspunktet

 

giver dig viden om de opgaver og krav, der er til din rolle som arbejdsmiljørepræsentant eller leder på bedriften:
• masser af vigtig viden om arbejdsmiljø i landbruget
• god sparring med arbejdsmiljøkonsulenter
• idéer til løsning af konkrete arbejdsmiljøopgaver
• en grundig faglig viden om arbejdsmiljø som en arbejdsmiljøgruppe skal have
• kursusbevis til deltageren
• kursusbevis til virksomheden til dokumentation for, at de pågældende medarbejdere har gennemført det lovpligtige kursus
• en pakke med nyeste materiale om arbejdsmiljø målrettet landbruget
• værktøjer til brug i hverdagen, når du kommer hjem igen
• 1 times gratis konsulentbesøg på virksomheden efter kurset, hvor arbejdsmiljøgruppens arbejde hjælpes videre
• bogen: Fakta om arbejdsmiljø 2018

 

I uddannelsen veksles der mellem oplæg fra underviser, landmand og arbejdsmiljøkonsulent samt gruppeopgaver og erfaringsudveksling. På den måde vil der skabes sammenhæng til den praktiske hverdag hjemme på arbejdspladsen.

 

Emner

• Arbejdsmiljøbegrebet • Arbejdsmiljøloven • Arbejdsmiljøorganisation • APV  • Arbejdsulykker • Instruktion • Oplæring • Ulykkesforebyggelse • Arbejdspladsbrugsanvisning • Risikovurdering • Rygepolitik • Psykisk arbejdsmiljø • Årshjul

 

Glæd dig til et oplæg fra en af landets bedste landbrugsarbejdspladser – her vil være god inspiration at hente.

 

Du skal imellem 2. og 3. kursusdag løse en praktisk opgave i din virksomhed. Der bliver god hjælp til at definere opgaven.

 

Vi glæder os til at hjælpe dig med at få lagt nogle gode grundsten i din bedrift, alt

sammen i gode rammer, med god forplejning og sammen med andre fra branchen.

 

 

Download omtalen af DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE.

 

 

Har du spørgsmål til Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, kontakt:

Finn Rasmussen, Arbejdsmiljøkonsulent, Centrovice, tlf. 6362 1683 / 2023 3908, mail fir@centrovice.dk
Christina Edstrand, Arbejdsmiljøkonsulent, SEGES, tlf.: 4055 9747, mail cae@seges.dk

 

 

 Du kan tilmelde dig HER.

SEGES - Agro Food Park 15 - 8200 - Aarhus N - 87405426 - meo@seges.dk