Lokale frivilligråd i dag og i morgen

WS 1: Frivilligrådenes rolle og opgaver
De lokale frivilligråds opgaver er mange, og forskelligheden spænder bredt. På denne workshop vil vi derfor give en forsmag på, hvilke konkrete opgaver lokale frivilligråd kan beskæftige sig med. Du får input til, hvordan man som frivilligråd kan gribe opgaverne an, samt hvilken værdi rådene er med til at skabe for at styrke det frivillige sociale område. På workshoppen vil Tønder frivillighedsråd og Køge frivilligråd præsentere deres rolle og arbejdsform. Derefter vil der i grupper være mulighed for at diskutere roller og opgaver i egne eller kommende frivilligråd.

 

WS 2: Ressourcer til det frivillige sociale arbejde – herunder § 18 mm.
I den frivillige sektor er ressourcer en knaphed. På denne workshop sætter vi derfor fokus på, hvilken rolle frivilligrådene kan spille i forhold til at sikre ressourcer til de lokale frivillige foreninger. Der vil både være fokus på § 18-midlerne, som er midler kommunen uddeler til lokale foreninger og frivillige organisationer, samt andre former for ressourcer. Formand for Holstebro Frivillighedsråd, Bibi Mundbjerg, vil fortælle om deres rolle ift. § 18-midlerne, hvorefter der vil være anledning til erfaringsudveksling og gruppediskussioner. 

 

WS 3: Mere synlighed, større værdi
Frivilligrådenes potentiale er stort, men for at frivilligrådet for alvor kan skabe værdi, så kræver det, at borgere, frivillige, foreninger, kommunale medarbejdere og kommunalpolitikere har et kendskab til frivilligrådets arbejde. På denne workshop stiller vi spotlightet skarpt på, hvordan frivilligrådene kan synliggøre sig selv. Formand for Aalborg Frivilligråd, Daniel Jensen, vil fortælle om, hvordan de arbejder med at blive mere synlige i Aalborg Frivilligråd, inden vi i mindre grupper vil dele ud af erfaringer, udfordringer og mulige løsninger.

 

 

 

 

 

 

Frivilligradet - Stationsvej 10 - 9460 - Brovst - 3393 5293 - info@frivilligraadet.dk