Litteratur i praksis

Kurset er fuldtegnet

 

Skønlitteratur som værktøj til at styrke din forståelse og dine handlemuligheder i relationen til patienter og pårørende.

 

Formålet med kurset er, at du tilegner dig en skønlitterær kompetence, der kan benyttes til at videreudvikle din forståelse og dine handlemuligheder i relationen til patienter og pårørende.

 

Du vil opnå en indsigt i, hvordan skønlitterære tekster virker, både når de læses og skrives, og hvilke fremtrædende sygdomsfortællinger, vi møder i dansk samtidslitteratur. Ved at træne metodisk nærlæsning af litterære tekster og lave relaterede skriveøvelser forbedres din evne til at lytte til og forstå særligt det modsætningsfulde eller usagte i patienternes fortællinger.

 

Indhold og form

Kurset vil introducere til og arbejde med metodisk nærlæsning af skønlitteratur og relaterede skriveøvelser.

 

Kurset gennemføres med en kombination af oplæg fra undervisere, fælles undersøgelse af fortællinger fra litteraturen samt forskellige former for skriveøvelser. På kurset vil der være undervisnig dels på kursusstedet og dels på udvalgte steder i Lake District Nationalparken, berømt for sin tiltrækning på store engelske forfattere.

 

Som forberedelse til kurset skal du medbringe sygehistorier fra din praksis, der f.eks. har givet anledning til undren og refleksion, eller som har været vanskelige at forstå og fortolke.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Peter Simonsen, professor i europæisk litteratur, Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Anders Juhl Rasmussen, adjunkt i narrativ medicin, projektleder, Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Helle Ploug Hansen, professor i humanistisk rehabiliteringsforskning, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU

 

Kursusledere

Jens Søndergaard, alm. praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, forskningsleder, SDU

Merethe Kousgaard Andersen, alm. praktiserende læge, seniorforsker, adjunkt, SDU

 

Tid & sted

20. - 25. marts 2021

Great Lake Distrikt, England

 

Tilmeldingsfrist

11. december 2020

 

Pris

Kr. 17.200 + rejse og ophold fra ca. kr. 13.490.

Der er mulighed for selv at arrangerer fly, hvis det ønskes.

Kurset er med fuldpension inklusiv kaffe/the/vand - excl. øvrige drikkevarer.

Refusion

Kurset er godkendt til 2 dags tabt arbejdsfortjeneste a 4000 kr. 6 dags kursusafgift a 2400 kr. og transportudgift max 1500 kr. 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134