Om konferencen

Som traditionen byder, så afholder vi igen i år kursus i Svendborg for lederne ved de private gymnasier. Som sædvanlig er målgruppen hele ledergruppen ved de nævnte skoler. Det vil sige rektor, pædagogiske ledere i gymnasiet, grundskolens ledere, grundskolens viceledere etc.

 

Blandt årets temaer er bæredygtig dannelse. Hvorledes kan vi som private uddannelsesinstitutioner give undervisningen et bæredygtigt perspektiv? Er bæredygtighed en form for nutidens ungdomsoprør, som vi skal forholde os til? Kan eleverne inddrages på en måde, så det bliver et fælles dannelsesprojekt?

 

Endelig så har vi, som alle jo ved, fået en ny regering med deraf følgende nye prioriteter. Vi vil derfor forsøge at få sat fokus på, hvad der er aktuel uddannelsespolitik i 2019 set fra regeringens og dens støttepartiers side.

 

Vi håber på rigtig stor deltagelse og skolerne er som sædvanlig velkommen til at tilmelde så mange de ønsker

 

Pris:

3.300 kr. pr. deltager

 

Program:
klik her 

 

Sted:

Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier    Ny Kongensgade 15,3     1472 København K