Hvordan giver vi mest til dem med størst behov? - populationsomsorg i almen praksis

 

Onsdag den 13. november kl. 9:00 - 12:30

 

Årets tema for Lægedage er populationsomsorg i almen praksis. Temaet betyder, at den enkelte læge tilpasser og differentierer indsatsen over for de enkelte patienter i sin praksis på baggrund af viden om og kendskab til den enkelte patient og dennes historie. Vi skal give mest til dem med størst behov - og sikre, at de ressourcestærke ikke løber med al vores tid og indsats.

 

Kan vi identificere vores patienter med størst behov? og gør vi det i almen praksis? og hvordan kan det lykkes at differentiere indsatsen? På sessionen får vi konkrete bud på, hvordan vi hver især kan forsøge at give mest til dem med størst behov. Hvordan bidrager resten af sundhedsvæsenet med at løfte opgaven? - og hvordan kan det spille sammen med almen praksis?

 

Form: Oplæg, spændende indslag fra praksisverdenen og rig lejlighed til diskussion med oplægsholdere og hinanden.

 

Oplægsholdere: 

Erik Jylling

Direktør i Danske
Regioner

 

Christian Harsløf

Direktør i Kommuner-
nes Landsforening

Jakob Kjellberg

Professor, VIVE

Trine Jeppesen

Alment praktise-

rende læge,

medlem af PLO’s

bestyrelse

 

 

Anders Beich

Formand for DSAM

Kursusleder:

 

Roar Maagaard

Alment praktise-

rende læge og

uddannelses-

konsulent i PLO-E

 


 

     

 

 

PLO Efteruddannelse - Kristianiagade 12 - 2100 København Ø - www.plo-e.dk - Tel: 3544 8416 - CVR.nr.: 10526280