Faglighed, fællesskab og trivsel: Sammen skal vi styrke almen praksis og trives derved

 

Onsdag den 14. november kl. 9:00 - 12:30

 
Et af formålene med klyngerne i OK 18 er at styrke fagligheden, fællesskabet og trivslen i almen praksis. I denne temasession vil vi forsøge at stille skarpt på alle tre elementer:


Faglighed

Hvem definerer den? Hvad er faglighed for os, og hvad forventer samfundet (og patienterne) af os? Fagligheden skal have fokus på kerneopgaven! - men hvilken kerneopgave? Er det patienten, der bestemmer kerneopgaven; er det os med vores kendskab til patienten og sundhedsvæsenet, eller er det systemet, der i sidste ende reelt definerer kerneopgaven?

 

Fællesskab

Det kit, der får dagligdagen til at hænge sammen! Får vi med klyngerne det bedste af de forskellige praksisformer? Kom og lær af det fællesskab, som allerede er etableret i fx Frederikshavn!

 

Trivsel

Hænger faglighed og trivsel sammen? Giver styrket faglighed bedre trivsel? Vi drager omsorg for vores patienters trivsel - det bør vi også gøre for vores egen og kollegernes trivsel.

 

Du vil møde 5 skarpe oplægsholdere, som dels giver os inspiration udefra og dels er fra vores egen sektor. De vil alle indgå i en livlig debat med jer deltagere.

 

Oplægsholdere: 

 

Søren Brostrøm

Direktør for Sund-

hedsstyrelsen

Anders Seneca

Dogmekompagniet

Heidi Bøgelund

Frederiksen

Etnolog, leder af

Sydpol

Lars Skovfoged

Nielsen

Alment praktise-

rende læge

 

Gunver Lillevang

Alment praktise-

rende læge,

medlem af PLO’s

bestyrelse

Kursusleder:

 

Roar Maagaard

Alment praktise-

rende læge og

uddannelses-

konsulent i PLO-E

 


 

     

 

 

PLO Efteruddannelse - Kristianiagade 12 - 2100 København Ø - www.plo-e.dk - Tel: 3544 8416 - CVR.nr.: 10526280