Velkommen til Lægedage 2018

--- Der er nu lukket for tilmelding til Lægedage 2018 ---

 

 

Lægedage er en rigtig god anledning til at få inspiration både fagligt og organisatorisk. Det er samtidig en oplagt mulighed for at møde kollegerne, også dem med praksis i en anden del af landet, føle fællesskabet i det at være en profession, og ikke mindst til at tage nogle drøftelser af, hvordan vi ser på fremtidens sundhedsvæsen. Temaet for årets Lægedage er:


Faglighed i fællesskab
– med fokus på faglighed og trivsel kan vi i fællesskab styrke almen praksis

 

Der er med OK18 kommet mere fokus på, hvordan vi styrker kvaliteten i fællesskab. Det er både forstået som fællesskab blandt de praktiserende læger fx i klynger, fællesskabet mellem lægen og personalet i praksis, mellem kommunen og den praktiserende læge og generelt mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen. Alt sammen til gavn for patienterne.


For at kunne yde patienterne udredning og behandling på et fagligt højt niveau er det nødvendig at have øje for vores egen trivsel. Hvilke opgaver er vi som læger bedst til og hvilke kan vi overlade til personalet og alligevel sikre kontinuitet? Hvordan bruger vi fagligheden og ressourcerne bedst til gavn for patienterne? Hvad trives vi hver især med i hverdagen og hvordan vil hver enkelt af os udvikle vores praksis?


Trivsel og arbejdsglæde kommer, når man er stolt af sit arbejde og de gode faglige resultater, man bidrager til, og når der er overensstemmelse mellem ressourcer og arbejdsmængde. Med den nye overenskomst er der kommet nye opgaver, men også ekstra økonomi. Hvordan får vi løst opgaverne bedst muligt? Hvordan bruger vi vores personale mest hensigtsmæssigt? Kan vi finde nye og bedre måder at gøre tingene på, så vi styrker såvel faglighed som arbejdsglæde? Vi kan ikke bare løbe stærkere, men er nødt til at se på, hvordan vi organiserer opgaverne med skyldig hensyntagen til det personcentrerede og kontinuiteten.


Vi ser på de muligheder den nye overenskomst rummer. Hvordan arbejdet i klynger kan være med til at give styrket faglighed, sparring og erfaringsudveksling og glæde over, at vi løfter i flok, så hverdagens udfordringer og opgaver løses. Vi vil også gerne invitere de unge læger ind i det fællesskab, som vi er stolte af, som krumtappen i det nære sundhedsvæsen og dem, der har den nære relation til patienterne.


Nye kurser på Lægedage
For at klæde jer bedst muligt på udbyder vi på årets Lægedage nye kurser om fx klynger - fra idé til virkelighed, hvordan vi får og bruger data i klyngerne, hvordan vi bliver et godt team i klinikken, journalføring, KOL og forløbsplaner. Der er også nye kurser om fx fremtidens digitale praksis, plejehjemslæger, kompliceret sorg, gerontopsykiatri, personalet som patientens underviser, kulturel kompetence og arbejdet i almen praksis for personale, unge med ondt i ben, ryg eller fod, depression og flere andre.

 

Der sker hele tiden nyt i vores fag og mange patienter bliver mere komplekse. Efteruddannelse er derfor en vigtig del af vores hverdag, for at vi løbende kan yde en god patientbehandling. Den ny overenskomst har bl.a. betydet at det nu også er muligt at få tilskud til at efteruddanne personalet inden for KOL og diabetes. I år har vi gjort flere tidligere lægekurser til fælleskurser, så personalet også kan deltage for at sikre at I kan dele opgaverne.


Vi arbejder konstant på større rekruttering til almen praksis, så tag godt imod de ca. 300 KBU- og introlæger, vi giver mulighed for at deltage i Lægedage. Lægedage er vores fagfestival, hvor vi hylder faget og udvikler os fagligt på mange forskellige områder.

 

Vel mødt!

 

                                      Christian Freitag                               Anders Beich
                                               Formand for PLO                              Formand for DSAM

PLO Efteruddannelse - Kristianiagade 12 - 2100 København Ø - www.plo-e.dk - Tel: 3544 8416 - CVR.nr.: 10526280