Holdet bag Lægedage

 

Lægedage er et fællesarrangement mellem PLO og DSAM. Lægedage hører under Styregruppen for efteruddannelse, hvis medlemmer består af bestyrelsesmedlemmer fra de to organisationer, samt en repræsentant fra FYAM. Styregruppens generelle opgave er på vegne af PLO’s og DSAM’s bestyrelser at varetage den overordnede strategi og videreudvikling af efteruddannelsesaktiviteter, der er målrettet praktiserende læger og deres personale, herunder Lægedage.

 

Christian Freitag, Formand for PLO

Anders Beich, Formand for DSAM

 

 

Styregruppen for efteruddannelse, valgte medlemmer

Gunver Lillevang, PLO og Formand for styregruppen

Birgitte Ries Møller, PLO

Trine Jeppesen, PLO

Anders Beich, DSAM

Bolette Friedrichsen, DSAM

Jette Kolding Kristensen, DSAM

Kasper Lorenz Johansen, FYAM

 

Kursusplanlægning

Roar Maagaard, uddannelseskonsulent i PLO-E og alment praktiserende læge

Pia Koefoed, uddannelseskonsulent i PLO-E og alment praktiserende læge

Jette Elbrønd, uddannelseskonsulent i PLO-E og alment praktiserende læge

Lone B. Pedersen, uddannelseskonsulent og konsultationssygeplejerske

 

Administration

James Høpner, efteruddannelseschef i PLO-E

Eva Maria Mogensen, chefkonsulent i PLO-E

Inge Nørgaard, kursuskoordinator i PLO-E

Kristine Olsen, kursuskoordinator i PLO-E

 

Kontakt

PLO-E sekretariat

Tel: 3544 8416

E-mail: laegedage@dadl.dk

www.plo-e.dk

PLO Efteruddannelse - Kristianiagade 12 - 2100 København Ø - www.plo-e.dk - Tel: 3544 8416 - CVR.nr.: 10526280