Prøv dine færdigheder af 

 

Færdighedsværkstederne ligger i udstillingsområdet og er placeret ved Lægetorvet.

 

Værkstederne kan frit besøges af alle deltagere. Værksteder er bemandet med undervisere, der står parat til at vejlede og rådgive.

 

Bemærk: Der er i nogle tilfælde en sammenhæng mellem kursusudbuddet og emnerne på færdighedsværkstedet. Det er hensigten, at du kan komme inspireret fra et kursus og prøve at arbejde med emnet hands-on. 

 

Åbningstider

Mandag

kl. 11:00-17:30

Tirsdag  

kl. 10:00-16:00

Onsdag 

kl. 10:00-16:00

Torsdag 

kl. 10:00-16:00

Fredag  

kl. 10:00-15:00

 

 

Beskrivelse af værkstederne:

 

Blokade
På injektionsdukker kan du lære at lægge de i praksis hyppigst anvendte blokader korrekt. Dukkerne lyser ganske enkelt, når blokaden injiceres det korrekte sted. Kom og få en lektion i diagnosticering og blokadebehandling af en række lidelser i skulderled, håndled og hånd, som ses hyppigst i almen praksis.

 

Devices i astma og KOL behandlingen
Tanken er, at der skal være mulighed for at stå med diverse tilgængelige astma / KOL behandlings-devices i hænderne. Bliv instrueret i hvordan de anvendes, hvilke fordele og ulemper der er ved det enkelte device. Hvordan kontrollerer vi at brugeren anvender devicet korrekt? Hvordan ser vi om der er medicin i devicet, etc.? Underviseren i værkstedet er farmakonom ansat i almen praksis.

 

Gynækologi
Her kan du øve dig i at oplægge spiral og anlægge gestagenstav, samt få gode fif til den gynækologiske undersøgelse. Du kan prøve forskellige spekler, bl.a. engangsspekler og andre gode redskaber. Endvidere er det muligt at drøfte præventionsmuligheder og de nyere forholdsregler, samt snakke om bækkenbundsøvelser.

 

Inkontinens
Kom og få en snak om inkontinensudredning i praksis. Hvem gør hvad? Er der dele af udredningen, der er oplagt at lægge over til personalet i praksis? Se eksempler på væske- og vandladningsskema, symptomsscoringsskema (Dan-PSS / ICIQ), flowchart og hjælpemidler.

 

Rygundersøgelse
Patienter med forskellige ryglidelser og problemstillinger er dagligt en udfordring for den praktiserende læge. I dette færdighedsværksted kan du få faglig sparring til kvalificeret rygundersøgelse.Tillige tilbydes praktisk instruktion og vejledning i at foretage rygundersøgelser.

 

Smear
Helt simpelt – hvordan foretages smearpodninger? Kom og prøv. Der vil være en konsultationssygeplejerske i værkstedet, som dagligt foretager smear samt en gynækologisk dukke til at øve teknikken på.

 

Småkirurgi
Kom og træn dine færdigheder i fjernelse af elementer fra huden. Ekscision? Tangentielt snit? Curettage? Suturteknik? Suturstørrelse? Biopsi? Du kan også lære en intracutansutur og få andre gode råd.

 

Spirometri
Der vil om formiddagen være en læge i færdighedsværkstedet, hvor der fokuseres på tolkning af værdier og kurver med mulighed for dialog om behandlingsstrategi, medbring gerne spirometriundersøgelser fra egen klinik, der evt. ønskes at blive taget udgangspunkt i. Hos sygeplejersken, som er til stede hele dagen, fokuseres primært på udførelse af spirometri og reversibilitetestest demonstreres. Instruktion i peakflowmåling, identifikation af fejlkilder samt kvalitetssikring. Kontrol og vedligeholdelse af apparatur. Tillige mulighed for at tale valg af devices og compliance af inhalationsbehandlingen.

 

Tympanometri og audiometri
Vi demonstrerer udførelse af tympanometri og audiometri (udført med tympanometer) samt tolker resultatet – med fokus på udførelsen. Identifikation af fejlkilder og kvalitetssikring etc. Kontrol, vedligeholdelse og rengøring af apparatur.

 

Ultralyd
Klinisk ultralyd er på vej til at blive et værdifuldt redskab i den praktiserende læges hverdag. Klinisk ultralyd skal ses som et supplement til vores objektive undersøgelse og kan bidrage væsentligt til vores diagnostik, visitation og behandling. I værkstedet kan du prøve at skanne, se skanningseksempler på relevant patologi og møde læger, som skanner dagligt.

 

Urindiagnostik
Demonstration af de forskellige diagnostiske muligheder ved urinvejsinfektioner, der er til rådighed i almen praksis, samt deres fordele og begrænsninger, herunder dyrkning og resistensbestemmelse.

 

Urinmikroskopi
Kom og få et lynkursus i fx at stille diagnosen ved urinvejsinfektion hurtigt og sikkert og i at genkende de hyppigste bakterier, som ses ved urinvejsinfektioner. 

 

Vaccination/Injektion
Værkstedet giver mulighed for at koble teori og praksis. Intramuskulære og subcutane injektioner. Hvordan er det man blander vacciner, trækker dem op og finder musklen? Og hvilken muskel? Spritter af eller ej, hvilken kanyle? Injicerer hvordan? Specielt tirsdag vil der være fokus på insulin injektioner, hvilket insulin gives hvor og med hvilken kanyle? Hvordan undgås infiltrater etc. Værkstedet er absolut lavpraktisk.

 

Øresten/krystaller - BPPV. Benign paroxystisk positions vertigo

I dette færdighedsværksted, som er for læger og personale, kan du få informationer om sygdommen og behandlingen heraf. Under vejledning kan du selv lave eller få vist Dix-Hallpike som anvendes til diagnosticering og Epleys manøvre, som anvendes til behandling.

PLO Efteruddannelse - Kristianiagade 12 - 2100 København Ø - www.plo-e.dk - Tel: 3544 8416 - CVR.nr.: 10526280