Åbningssession og debatmøde, mandag kl. 15:30 - 18:30 

 

Åbning, 1. del kl. 15:30 - 16:45

Konferencier: Gunver Lillevang, Formand for Styregruppen for efteruddannelse


Velkommen til Lægedage

V/Christian Freitag, Formand for PLO

 

Åbningstale

V/Sundhedsminister Ellen Trane Nørby

 

Åbningsdebat: Faglighed i fællesskab

Ordstyrer og moderator: Nynne Bjerre Christensen

 

Spørgsmål, der skal besvares/drøftes i debatten:
• Hvad er det for et fagligt fællesskab vi har og skal have omkring og i almen praksis?
• Hvordan sikrer vi at almen praksis fortsat kan tage udgangspunkt i det, som er er vigtigt for den enkelte patient?
• Hvad kan aktørerne i og omkring almen praksis bidrage med for at øge den almenmedicinske faglighed?
• Hvordan kommer vi – i fællesskab – i retning af mere tillid til almen praksis frem for kontrol?
• Hvad betyder opgaveflytning for almen praksis og hvordan påvirker det fagligheden?
• Hvordan flytter vi opgaver til almen praksis, og giver rum til at de løses almenmedicinsk?
• Hvad kan vi gøre for at styrke trivslen i almen praksis og herved understøtte fastholdelse og rekruttering?

 

Deltagere i debatten:

Ellen Trane Nørby

Sundhedsminister (V)

Stephanie Lose

Formand Danske

Regioner (V)

Kristian Hegaard

Medlem af KL’s

Sundheds- og ældre-

udvalg (B)

 

Kjeld Møller Pedersen

Professor og

Sundhedsøkonom

Christian Freitag

Formand for PLO

Anders Beich

Formand for DSAM

Nynne Bjerre

Christensen

Journalist, Ordstyrer

og moderator

 

Pause, kl. 16:45 -17:15

 

Åbning 2. del, kl. 17:15 - 18:30
Konferencier: Gunver Lillevang, Formand for Styregruppen for efteruddannelse

 

Nordisk kongres i Aalborg 2019

V/Jette Kolding Kristensen/Anne Mette Torp

 

Motivering af Mahlerprisen

V/Anders Beich, formand for DSAM

 

Mahlerpris-modtagerens tale

 

Nysgerrighed og fællesskab

V/Tommy Krabbe, forfatter og foredragsholder

 

Hæv blikket og se hvad vi er rundet af

V/Lisbeth Trinskjær, højskoleforstander og formand, Folkehøjskolerne i Danmark

 

Afslutning i fællesskab

V/Phillip Faber, chefdirigent, DR Kor og Orkestre

PLO Efteruddannelse - Kristianiagade 12 - 2100 København Ø - www.plo-e.dk - Tel: 3544 8416 - CVR.nr.: 10526280