Velkommen til Lægedage 2017

 

                            

 

-- Tilmeldingsfrist: 1. november 2017, kl. 23.59 --

 

Vi glæder os til at byde jer velkommen til Lægedage

 

Almen praksis - en del af en helhed

 

Lægedage er en rigtig god anledning til at få inspiration både fagligt og organisatorisk. Det er samtidig en oplagt mulighed for at møde kollegerne, også dem med praksis i en anden del af landet, føle fællesskabet i det at være en profession, og ikke mindst til at tage nogle drøftelser af, hvordan vi ser på fremtidens sundhedsvæsen.

 

Temaet for årets Lægedage er: Almen praksis - en del af en helhed

 

Selvom vi er små og mellemstore enheder, der drives som selvstændige virksomheder optræder alle praktiserende læger dagligt som en del af det større sundhedsvæsen og bidrager til at skabe et sammenhængende forløb for vores patienter.

 

Sammenhæng kræver, at alle parter bliver gode til at håndtere overgange og sektorskift, og at kommunikationen bliver præcis og dækkende i forbindelse hermed.

 

For at vi skal lykkes med at skabe mere sammenhæng for patienterne, kræver det, at vi arbejder med relationer hele vejen rundt. Her tænker vi først og fremmest i forhold til vores patienter, men også internt i den enkelte praksis og med vores kolleger og samarbejdspartnere i primærsektoren og i sekundærsektoren. Det kan tage form af mere samarbejde på tværs af praksisser, i netværk, klynger eller lignende, eller i form af tættere relationer til fx plejehjem eller kommunale tilbud og lignende.

 

Vores placering lige på grænsen til privatlivets fred giver gode muligheder for at bidrage til at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det giver også nogle udfordringer ift. balancen mellem tavshedspligt, fortrolighed og tillid på den ene side, og deling af nødvendige data ift. behandling og udvikling på den anden side.

 

Den nye struktur i sundhedsvæsenet stiller nye og større krav til de praktiserende læger. Vi skal  være en stærkere part i et forhåbentligt udbygget nært sundhedsvæsen. Vi skal i endnu højere grad medvirke til, at de nye og færre sygehuse kun beskæftiger sig med det, der nødvendigvis skal foregå på et sygehus.

 

Vi skal opretholde en stærk visitation, så sundhedsvæsenet bruger sine ressourcer på de borgere, der har mest behov for det. ”Vi giver mest til dem, som har størst behov” lyder et af fagets syv pejlemærker. Vi skal hjælpe de borgere med kronisk sygdom, der nu ikke længere skal følges i sygehusenes ambulatorier, og vi skal samtidig hjælpe kommunerne med de mange patienter, som i efterforløbet af en indlæggelse har behov for en styrket lægehjælp.

 

Der er åbenlyse organiserings- og ressourceproblemer. Alene uddannelsen af os selv og vores personale er en stor opgave i den sammenhæng. Men vi kan dog ligeså godt komme i gang med det – det er i det lys,at temaet for årets Lægedage skal ses.


Igen i år er det lykkes at samle en stor varieret buket af kurser, så der skulle være noget for enhver. Vi arbejder konstant på større rekruttering til almen praksis, så tag godt imod de ca. 300 KBU- og introlæger, vi giver mulighed for at deltage i Lægedage. Lægedage er vores fagfestival, hvor vi hylder faget og udvikler os fagligt på mange forskellige områder.

 

På Lægedage i år fejrer vi desuden, at PLO har 50 års jubilæum i slutningen af 2017.

 


Vel mødt!

  

                    

                       Christian Freitag                                 Anders Beich
                       Formand for PLO                                Formand for DSAM

PLO Efteruddannelse - Kristianiagade 12 - 2100 København Ø - www.plo-e.dk - Tel: 3544 8416 - Cvr. 10526280