Kvaliteter i almen praksis - dr. Hansen version 2.0.

 

Onsdag den 16. november kl. 9.00 - 12.30

 

Som professionelle sætter vi en ære i, at vores arbejde for og med patienterne sker med høj kvalitet. Men hvordan sikrer vi en fortsat udvikling af denne kvalitet - både på det overordnede niveau, men også i hver enkelt praksis? Og hvordan er det lige man vurderer (og måler?) de kvaliteter i almen praksis, som er de væsentlige for vores patienter? Hvilke kvaliteter er vigtige for dr. Hansen i version 2.0? og i fremtidige versioner?

I sessionen forsøger vi at svare på disse spørgsmål. Vi får input fra udlandet, hvor denne diskussion naturligvis også er nærværende og vi får inspiration fra andre sektorer end vores egen. DSAM har arbejdet med pejlemærker for vores speciale, og i Norge lavede almenmedicinerne for nogle år siden Syv Teser for deres speciale - og her kan der måske også hentes input til svar. Vi får også helt konkrete bud på, hvordan vi hver især kan arbejde med kvaliteter i vores egen klinik.

Kom og bliv inspireret til kvalitetsarbejdet og deltag i debatten med dine kolleger og med oplægsholderne.

 

Nedenfor finder du video med de forskellige oplæg og her kan du se debatten. Du kan også finde en playliste med alle oplæggene her. 

 

Oplægsholdere: 

 

                              

   

Professor.dr. Michel Wensing
I Baden-Württemberg, har et nationalt program for nyligt givet alment praktiserende læger en central rolle for mange patienter med kroniske lidelser. I Holland har de praktiserende læger

haft denne rolle i mange år, men for nyligt har en større gruppe af dem kritiseret det fokus, der er i tilhørende kvalitetsprogrammer. De mener ikke at alment praktiserende lægers kerneværdier er dækket af de kvalitetsindikatorer, der bruges og at den administrative byrde er overvældende. Hvad kan alment praktiserende læger i Danmark lære af den udvikling?

  
Biografi
Michel Wensing er professor på Heidelberg University (Germany), dept. of general practice and health services research. Han er også tilknyttet Radboud Universitet, Holland. Han er sociolog og har især arbejdet med implementering.

 

Se video med oplægget

                                                                                                   
 

 

 

 

 

Anna Stavdal

Anna Stavdal, født i 1959, specialist i almenn medicin og universitetslektor ved Universitetet i Oslo. Tidligere leder av NSAM ( nå NFA) og Nordisk federasjon for allmennmedisin. Nuværende vicepresident for WONCA Europe, bliver president for WONCA Europe fra oktober 2016.
Først og fremst alment praktiserende læge, i samme praksis i Oslo centrum i 27 år.

 

Se video med oplægget

 

 

 

 

 

Gregers Hansen-Nord

Alment praktiserende læge i Lægehuset i Mørkøv. Har arbejdet med kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol blandt andet i DSAM/PLO's Kvalitetsudviklingsudvalg, Laboratorieudvalget under Fagligt Udvalg, SKUP og lokalt i amt og region. Deltaget i forarbejdet til nuværende akkrediteringsarbejde og var glad for DAMD databasens kvalitetshøjnende funktioner. Forsøger at få kvaliteten i klinisk dagligt arbejde til at matche de gode intentioner.

 

Se video med oplægget

 

  

 

 

 

 

Tilsynschef Flemming Bentzen

Flemming Bentzen har gennem en årrække arbejdet med kvalitet i offentlige virksomheder. Fokus har ofte været på dilemmaerne mellem kvalitet og effektivitet, herunder at sikre balance mellem det der kan måles, og det der ikke (så let) kan. Udover det konkrete arbejde med kvalitet i flere store offentlige virksomheder har Flemming undervist og holdt foredrag om blandt andet strategi, kvalitetsudvikling, effektiviseringer og målstyring.

 

Se video med oplægget

 

 

 

 Kursusleder:

 

 

Anders Beich

Alment praktiserende læge og formand for DSAM.

 

Se video med oplægget

 

 

Roar Maagaard

Alment praktiserende læge og uddannelseskonsulent i PLO-E.

 

 

 PLO Efteruddannelse - Kristianiagade 12 - 2100 København Ø - www.plo-e.dk - Tel: 3544 8416 - Cvr. 10526280