Åbningssession og debatmøde

 

Mandag kl. 15.30 - 18.30

 

 • Formand for PLO, Christian Freitag, byder velkommen. Se video her
 • Ældre-og Sundhedsminister, Sophie Løhde, åbner Lægedage. Se video her
 • Anders Beich, formand for DSAM motiverer overrækkelsen af Mahlerprisen 2016. 
 • Den praktiserende læges rolle og dilemmaer ud fra en etisk vinkel.
  - oplæg ved idéhistoriker Peter J. Hancke Rossel Se video her

  

Debatmøde: Dr. Hansen version 2.0 - kvaliteter i almen praksis

Vi husker alle Dr. Hansen fra Matador. Dels er han sandsynligvis i dag flyttet i et lægehus og i mange tilfælde er Dr. Hansen i dag en kvinde. Der er sket en ændring af den lægerolle, der var i almen praksis i 40-erne. Men der er fortsat brug for de kernekompetencer, der karakteriserer Dr. Hansen: Patientkendskab, empati, interesse for den enkelte patient og dennes familie. Og vice versa: Patientens tillid til og fortrolige kommunikation med lægen.

Hvorledes forenes disse væsentlige karakteristika med tendensen til større praksis med mere personale, og hvordan sikres adgangen til den personlige læge? Og hvorledes forenes Dr. Hansens kompetencer med de formelle krav om kronikerforløb, standardisering af behandlingsforløb og akkreditering? Ændringer der kan påvirke lægens fokus i diagnostik, behandling, prioritering og kan flytte ressourcer og opmærksomhed væk fra den personlige kontakt.

Det fører os til Lægedages tema ”Kvaliteter i almen praksis”. For hvad er kvalitet i almen praksis?
Kvalitet i almen praksis er i høj grad et udtryk for lægens evne til at foretage en faglig vurdering, og rådgive og behandle den enkelte patient der, hvor hun/han er, idet hendes/hans livssituation, overvejelser og præferencer medtages sammen med den bedste lægefaglige evidens. Kvalitet handler ikke kun om at kunne måle og dokumentere, hvad der er den mest effektive vej til den ”rigtige” behandling.

Med temaet kvaliteter i almen praksis lægges der op til refleksion af, hvordan vi som profession definerer og værdisætter kvalitet, og hvordan vi i højere grad kan arbejde med at synliggøre kvaliteter i almen praksis for vores patienter, for politikere og for os selv. Dermed lægger temaet også op til en tydeliggørelse af den vigtige rolle de alment praktiserende læger udfylder for deres patienter og organisatorisk i sundhedsvæsnet.

 

Oplæg til debat:

 • Hvilke ændringer står sundhedsvæsnet over for og hvad indebærer det for almen praksis?

  - oplæg ved sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen. Se video her

 • Dr. Hansen version 2.0 – det nære sundhedsvæsen.
   - oplæg ved formand for PLO Christian Freitag. Se video her

Vi har inviteret en række nøglepersoner i og udenfor sundhedsvæsnet til at give oplæg og debattere emnet: 

 

 

Peter J. Hancke Rossel, er lektor emeritus på

Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab,

afdeling for Sundhedstjenesteforskning 

 

Hans kerneområde er de etiske aspekter af daglig klinik og forskning,

specielt det informerede samtykke og de etiske begrundelser herfor.

 

 

 

Sophie Løhde,

Sundheds- og ældreminister

 

Lise Müller,

regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

Bent Hansen,

formand for Danske Regioner

 

Kjeld Møller Pedersen,

sundhedsøkonom

 


 Ninna Thomsen,

Sundheds- og omsorgsborgmester,

Københavns kommune og KL's repræsentant

 

Christian Freitag,

formand for PLO

 

 Anders Beich,

formand for DSAM

 

Nynne Bjerre Christensen,

journalist - ordstyrer og moderator

 

 

 

Afrunding:
Per Vers laver en rap-up af åbningssessionens pointer. Se video her

PLO Efteruddannelse - Kristianiagade 12 - 2100 København Ø - www.plo-e.dk - Tel: 3544 8416 - Cvr. 10526280