Kvindesygdomme i almen praksis

Kvinder udgør en stor del af kontakterne til almen praksis, og de har så forskellige helbredsproblemer, at de fylder mere end ét speciale. Således sætter kurset fokus ikke kun på gynækologiske problemstillinger men også urogynækologiske, enigne som maligne brystlidelser, graviditet og obstetrik i almen praksis.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 4 dages refusion: Ialt 5 dage.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Kursusleder

Joen Steendahl, alm. praktiserende læge

 

Undervisere

Morten Hedegaard

Speciallæge i gynækologi og obstetrik, Ph.D., tidl. klinikchef Rigshospitalet 2003-2017, forfatter, formand for Fagudvalget vedr. prostagladiner til igangsættelse af fødsler, Lægefaglig konsulent for patientforsikringen 2005-2014, Medlem af bestyrelsen for Danske Fødsels- og Kvindelægers organisation (2017-)

Danny Svane

Speciallæge i gynækologi/obstetrik, Ph.D., bestyrelsesmedlem DFKO (De praktiserende gynækologer), praktiserende læge

Kresten Rubeck

Speciallæge gynækologi/obstetrik, dr.med., overlæge, tilknyttet Sundhedsstyrelsen som faglig ekspert i gyn./obs., tidligere formand for DSOG

Thomas Bergholt

Speciallæge i gynækologi/obstetrik, Ph.D., overlæge, konsulent for patienterstatningen, associate editor skandinavisk tidsskrift

Jannie Salvig

Speciallæge i gynækologi/obstetrik, Ph.D., adm. overlæge, medlem af Det centrale abortankenævn

 

Tid & sted

7. - 14. september 2019, Italien

 

Tilmeldingsfrist

11. marts 2019

 

Pris

Kr. 16.700 + rejse og ophold på fra ca. kr. 16.000.

Kurset er med fuldpension

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134