Projektpartnere

 

Projektet er et samarbejde mellem Eurofins Miljø A/S, GEUS, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience og Institut for Agroøkologi og SEGES.

         

SEGES Planteinnovation - Agro Food Park 15 - 8200 - Aarhus N