GUDP-projektet Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering

 

På grund af interesse fra mange landmænd tog SEGES i 2014 initiativ til et GUDP-projekt om kvælstofregulering på basis af lokale målinger. I projektet er undersøgt, hvordan målinger af kvælstofudledning på bedriftsniveau eventuelt kan indgå som en tilvalgsmulighed i en fremtidig kvælstofregulering.

 

På denne konference får du præsenteret de mange resultater og erfaringer fra projektet. I projektet er der arbejdet med målinger i både vandløb og i dræn samt med måling af nitrat i jorden om efteråret. Det er undersøgt hvor og hvordan, der kan måles for at opnå en ønsket målesikkerhed. Der er målt intensivt i tre meget forskellige pilotoplande. På konferencen præsenteres den opnåede viden om kvælstoftransporten for mark til fjord, og hvordan denne viden kan indgå i en fremtidig målrettet kvælstofindsats.

SEGES Planteinnovation - Agro Food Park 15 - 8200 - Aarhus N