Stem til sektorbestyrelsen for L&F Kvæg her

 

 

VALG

 

TIL LANDBRUG & FØDEVARER KVÆG SEKTORBESTYRELSE

 

Landbrug & Fødevarer skal finde repræsentanter til Landbrug & Fødevarer Kvægs sektor­bestyrelse for den næste toårige periode. Familielandbruget har afholdt valg blandt de­res medlemmer i forbindelse med deres årsmøde i oktober 2018, og Primærbestyrelsen har udpeget deres repræsentant i december 2018.

Landboforeningernes repræsentan­ter skal vælges på kvægkongressen 2019.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år til at varetage sektorens interesser.

 

 

OPSTILLING AF KANDIDATER FREM TIL 28. JANUAR 2019

Der er nu åbnet for, at der kan opstilles kandidater.

Da det er landboforeningernes pladser i bestyrelsen der skal vælges, er det kun medlemmer af disse foreninger, der kan stille op nu. Både kandidater, der ønsker genvalg, og nye kandidater skal opstilles for at komme på stemmesedlen.

 

Som kandidat skal man være:

  1. aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer
  2. mælke- eller oksekødsproducent
  3. valgt til et kvægbrugsudvalg og/eller til en bestyrelse i en landøkonomisk forening samt have fem stillere.

Kandidatopstillingen skal indeholde: Navn, adresse, telefon og e-mail, oplysning om hvilken bestyrelse og/eller kvægbrugsudvalg, pågældende kandidat sidder i, samt oplysninger om de fem stillere.

 

Opstilling foregår ved at udfylde denne elektroniske opstillingsformular

 

Mandag den 25. februar kl. 11.30-12.00 bliver valget introduceret I kongressalen, og de opstillede kandidater har her mulighed for at præsentere sig selv. Det er ikke muligt at holde anbefalingstaler.

 

 

VALGPROCEDURE

Valget afvikles mandag den 25. februar 2019 fra kl. 8.30-16.00.

 

CHR og CVR nummer skal bruges ved stemmeafgivning.

 

Det er kun aktive landboforeningsmedlemmer i Landbrug & Fødevarer, der kan stemme og der kan kun stemmes én gang for hvert aktivt medlemskab. Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

 

Valget afgøres efter prioriteringsmetoden, hvor man på stemmesedlen prioriterer blandt de opstillede kandidater.

Vejledning kan fås ved valgbordet og er ligeledes beskrevet på stemmesedlen.

 

Resultatet af valget offentliggøres i forbindelse med middagen om aftenen.

 

Kommer du i tvivl om, hvordan man opstiller eller andet vedrørende valget, så kontakt Lisbeth Damgaard Gøtzsche pr. tlf. 3339 4612 eller 2488 3927.