Vi starter dagen med en fælles session der gennemgår OK18s betydning for praksispersonalet.

 

Herefter er der mulighed for at vælge to blandt syv sessioner, efter interesse. De syv sessioner kører for- og eftermiddag. Vi slutter af samlet med fællessessionen "Fra syg til rask - kan man spise og leve sig rask, selvom der er svær eller kronisk sygdom?". 

 

DE TO FÆLLESSESSIONER

 

Fællessession I: OK 18 - en gennemgang

Underviser: Karsten Rejkjær Svendsen, praktiserende læge

 

Med den netop indgåede overenskomst mellem PLO og Danske Regioner er der sket en række ændringer i, hvilke opgaver almen praksis skal løfte. I store træk handler det om, at man ønsker et sundhedsvæsen der er tættere på borgerne, og hvor almen praksis får en større rolle. Hvis denne ambitiøse aftale skal lykkedes kræver det at praksispersonalet får en mere fremtrædende rolle i det daglige arbejde i klinikken. En række af de opgaver som tidligere har været forbeholdt de praktiserende læger, såsom årskontroller for diabetes og KOL patienter, kan med den nye aftale nu udføres af personalet. Dette kræver dog på en række områder et kompetenceløft. Derfor er der også indgået en aftale om tilskudsberettiget efteruddannelse til personalet indenfor KOL og diabetes.

I dagens åbningssession vil et bestyrelsesmedlem fra PLO udfolde betydningen af OK18 i forhold til praksispersonalet. Aftalen vil kræve en del af lægerne, men der bliver også brug for at personalet påtager sig en aktiv rolle, hvis det skal lykkedes med et mere borgernært sundhedsvæsen.

 

Fællsesession II: Fundamentet for sundhed

Umahro Cadogan, ernæringsekspert og foredragsholder

 

Hvad er vigtigt, for at man kan leve et sundt liv? Det handler blandt andet om søvn, motion og sund kost. Råd, der gælder alle, men kan variere fra person til person, afhængigt af alder, sygdomme og andre særlige forhold.

 

Det, at få opbygget et godt fundament, kan dog være svært, men Umahro giver nogle enkle råd til hvad der skal til. Herunder også, hvordan man som sundhedsperson kan hjælpe andre med at bygge et stærkt fundament for et sundt liv.

 

En vigtig del af dette, er at få motiveret folk til at handle, at gøre noget – og ofte noget andet, end det, de gør i dag.

 

Vigtigt er det også, at se de på de personlige relationer – nogle mennesker hjælper, opmuntrer og støtter en til et sundt liv, mens andre kan holde fastholde en i usunde vaner.

 

Med baggrund i egne erfaringer, og blandt andet i arbejdet med TV2-udsendelsen ”Kan man spise sig rask”, vil Umahro på en levende og inspirerende måde gøre os klogere på, hvordan man bygger et fundament for sundhed.

 

DE SYV VALGFRIE SESSIONER

 

Session 1: Webpatienten - nu også i din praksis - og det via Webreq!

Underviser: Tina Aagaard Bjørnsholm, konsulent Medcom

Underviser: Margit Tofting, bioanalytiker i almen praksis


Kender du webpatienten? Webpatienten er baseret på, at patienter kan indberette hjemmemålinger elektronisk direkte til lægen. Vil du lære at bestille elektroniske hjemmemålinger som eks hjemmeblodtryk, og lære hvordan du instruerer patienterne, så vær med her.

I webpatienten får du kendskab til, hvordan du kommer igang, du får kendskab til de mange forskellige elektroniske skemaer, og ser hvor nemt, det er at implementere det i den daglige rutine. Vi gennemgår baggrund, vejledninger til patienten, og ser eksempel på hvordan svaret placeres direkte i laboratoriekortet hos lægen. Webpatienten er tidsbesparende både for patient og læge, og er med til at styrke patientsikkerhed.

Undervisere er Tina Aagaard Bjørnsholm, som er projektleder af webpatienten og derfor ved alt herom, og Margit Tofting, som er bioanalytiker i almen praksis.

 

Session 2: KOL i almen praksis

Underviser: Peter Stokvad MD. B.Comm(O), Speciallæge i Almen Medicin

 

Med den nye overenskomst vil vi se flere patienter med KOL i almen praksis. Det er derfor vigtigt, at praksispersonalet er klædt godt på til opgaven.

 

KOL en af de kroniske sygdomme, der er årsag til flest konsultationer og indlæggelser. De er dog ikke altid nemme at finde. Hvordan finder vi dem, hvad kan vi gøre for dem når de er fundet og er det sådan at alle rygerne har KOL?

 

Dette er nogle af de emner vi tager op i denne workshop med fokus på konkrete forslag til arbejdsgange i lægehuset.

 

Session 3: Diabetes -bliv klædt på til opstart af insulin behandling

Underviser: Jette Kolding Kristensen, Klinisk Professor, Aalborg Universitetshospital

 

Type 2 diabetes fylder meget i almen praksis. Det er en patientgruppe der ofte følges med kontrolbesøg hos praksispersonalet. Med den nye overenskomst skal patienterne behandles og kontrolleres længst muligt i praksis. Det betyder at vi kan forvente at patienter vi tidligere sendte på sygehuset til opstart af insulinbehandling, nu skal starte insulin behandling op i praksis. Målet med denne workshop er at klæde dig på til at gå i gang med denne opgave. Hvad er det vi skal huske at informere patienten om?  Hvordan er det nu med samarbejdet med kommunen? Hvordan er det nu med insulin?

 

Session 4: Palliation - Hvilken rolle har du som praksispersonale? 

Underviser: Anna Weibull, praktiserende læge

Hvilke patienter har palliative behov? Hvordan finder vi dem?
Hvilke behov og symptomer har den palliative patient og deres pårørende?
Hvad er din rolle? Hvad forventer patienterne af dig? Og hvilke kompetencer har du som kan hjælpe patienter og pårørende?

Vi vil tale om de palliative faser, om hvilke redskaber den praktiserende læge og personalet i almen praksis kan bruge i arbejdet med den alvorligt syge og døende patient.
Vi vil tale om logistik og organisation i en almen praksis. Hvordan løser I det i din praksis? Og hvilken rolle har du?

Medbring gerne instrukser eller fraser som I bruger i din praksis til vidensdeling og inspiration.
Hent gerne app'en 'palliation i praksis' til din smartphone eller iPad og find DSAM's vejledning på nettet: http://vejledninger.dsam.dk/palliation/

 

Session 5: Den “besværlige” patient - hvordan tackler du dette?

Underviser: Juliane Dinesen, praktiserende læge

Som frontpersonale er det ofte dig, der har den første kontakt med patienten.

Hvordan lykkes det at få en god afslutning på en visitation, når patienten kommer uanmeldt og ønsker en tid snarest – evt. i dag -, men du først har en tid om 3 uger?

Hvad med den kværulerende patient, hvor alt hvad der kan gå galt, meget tit også går galt? Er der noget man kan være på forkant med? Eller den utålmodige/negative patient, der har svært ved at vente til det bliver hans/hendes tur. Hvordan klares den situation, så patienten får den korrekte hjælp og du som personale ikke føler dig ”kørt over”.

Du vil på kurset få redskaber til at forbedre kommunikationen, både i telefonen samt ved henvendelse i klinikken.

 

Session 6: Vær forberedt! - Fremtidens digitale praksis venter lige om hjørnet

Underviser: Jannik Falhof, praktiserende læge

Udviklingen af teknologi er i hastig vækst, også indenfor sundhedssektoren. Ting vi troede var umuligt for få år siden, kan i dag lade sig gøre.

Apps eller gadgets som registrerer søvn, bevægelsesmønster, motion, puls, kost, mm. bliver flittigt brugt allerede. Er det noget vi kan bruge aktivt i vores daglige arbejde? Kan vi mon levere en mere kvalificeret ydelse ved brug af ny teknologi? Kan tilgængeligheden bedres? Kan ressourcerne bruges mere effektivt? Kan vi lette nogle arbejdsgange? Kan dialogen med patienterne bedres?

Kan vi bruge teknologien til at forebygge sygdom i højere grad? Kan motivationen styrkes? Disse og mange andre spørgsmål prøver vi at svare på. På denne session gennemgår vi dels hvilke nye ting der allerede findes og bruges indenfor vores sektor, samt kigger på hvilke visioner og perspektiver der er i forhold til området.

Der vil blive demonstreret flere forskellige apps og gadgets.

 

Session 7: Bliv klogere på øvre luftvejsinfektioner

Underviser: Rune Aabenhus, praktiserende Læge, Phd

Hvornår kan vi bruge en “Vent og se - recept”?

 

Mange af de akutte patienter i almen praksis kommer med øvre luftvejsinfektioner. Dette gælder for både børn og voksne.

Syge børn giver ofte anledning til bekymring hos forældrene, mange forventer tid samme dag, andre henvender sig med det samme umiddelbart i forbindelse med at de føler at sygdom er i vente, vil lige tage det i opløbet, eller inden weekenden, nogle forventer en hurtig penicillinbehandling fordi de f.eks. skal på ferie.

 

Hvem skal ses hurtigt, og hvem kan vente til i morgen?

Hvem skal se tiden an, og hvor længe? og hvilke faglige råd kan der gives?

Hvilke symptomer er det vigtigt at spørge til?

Hvorfor er det vigtigt at kende patientens temperatur?

Hvilke prøver skal tages? Hvornår anvender vi Strep-A, CRP og L+D? Og hvordan tolkes disse?

Hvordan giver vi den bedst mulige rådgivning og vejledning til patienten og forældrene?

Hvornår skal vi anvende antibiotika, og hvornår skal vi ikke? Hvordan med resistens problematikken?

Hvilke patienter kan visiteres til, og afsluttes af personalet?, Og hvilke patienter skal straks visiteres til en læge?

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * CVR. 10526280 * www.plo-e.dk