08.30-09.20    

Ankomst og morgenbrød

09.20-09.30  

Velkomst og præsentation af dagens program

v/Roar Maagaard, alment praktiserende læge

09.30-10.25 

Fælles session I:  OK18s betydning for praksispersonalet (uddybende beskrivelse kan ses her)

Underviser: Karsten Rejkjær Svendsen, praktiserende læge

10.25-10.45

Kaffepause

 

10.45-12.15 Syv sessioner (uddybende beskrivelse kan ses her)
 

Session 1: Webpatienten - nu også i din praksis - og det via Webreq!

Undervisere: Tina Aagaard Bjørnsholm, konsulent Medcom, og Margit Tofting, bioanalytiker i almen praksis                                                                                                                                         

 

Session 2: KOL i almen praksis

Underviser: Peter Stokvad, MD. B.Comm(O), Speciallæge i Almen Medicin

 

Session 3: Diabetes -bliv klædt på til opstart af insulin behandling

Underviser: Jette Kolding Kristensen, Klinisk Professor, Aalborg Universitetshospital

 

Session 4: Palliation - Hvilken rolle har du som praksispersonale?
Underviser: Anna Weibull, praktiserende læge

 

Session 5: Den “besværlige” patient - hvordan tackler du dette?

Underviser: Juliane Dinesen, praktiserende læge

 

Session 6: Vær forberedt! - fremtidens digitale praksis venter lige om hjørnet
Underviser: Jannik Falhof, praktiserende læge

 

Session 7: Bliv klogere på øvre luftvejsinfektioner
Underviser: Rune Aabenhus, praktiserende læge

12.15-13.15

Frokost

 

13.15-14.45

De syv sessioner gentages (uddybende beskrivelse kan ses her)

 

Session 1: Webpatienten - nu også i din praksis - og det via Webreq!

Undervisere: Tina Aagaard Bjørnsholm, konsulent Medcom, og Margit Tofting, bioanalytiker i almen praksis                                                                                                                                         

 

Session 2: KOL i almen praksis

Underviser: Peter Stokvad, MD. B.Comm(O), Speciallæge i Almen Medicin

 

Session 3: Diabetes -bliv klædt på til opstart af insulin behandling

Underviser: Jette Kolding Kristensen, Klinisk Professor, Aalborg Universitetshospital

 

Session 4: Palliation - Hvilken rolle har du som praksispersonale?
Underviser: Anna Weibull, praktiserende læge

 

Session 5: Den “besværlige” patient - hvordan tackler du dette?

Underviser: Juliane Dinesen, praktiserende læge

 

Session 6: Vær forberedt! - fremtidens digitale praksis venter lige om hjørnet
Underviser: Jannik Falhof, praktiserende læge

 

Session 7: Bliv klogere på øvre luftvejsinfektioner
Underviser: Rune Aabenhus, praktiserende læge

14.45-15.05

Kaffepause

 

15.05-16.00

Fælles session II: Fundamentet for sundhed(uddybende beskrivelse kan ses her)

v/Umahro Cadogan, ernæringsekspert og foredragsholder

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * CVR. 10526280 * www.plo-e.dk