Vi starter dagen fælles med sessionen "Vores gode praksis" der handler om arbejdsglæde, trivsel og positiv energi. Herefter er der mulighed for at vælge to blandt syv sessioner, efter interesse. De syv sessioner kører for- og eftermiddag. Vi slutter af samlet med fællessessionen "Trivsel, arbejdsglæde og vaner". 

 

FÆLLESSESSIONERNE

 

Fællessession I: Vores gode praksis

Undervisere: Poul Oluf Olesen, alment praktiserende læge og Hanne Vestergaard, sygeplejerske, Lægerne Klinikgården, Bjerringbro

 

Find dit arbejde meningsfyldt - Find din arbejdsglæde - Find din positive energi

 

Lægen fortæller hvordan det er lykkedes ham og hans medarbejdere at skabe en god arbejdsplads. Her er trivsel og det smitter af i praksis og hos dialogen med patienterne.

 

Fællsesession II: Trivsel, arbejdsglæde og vaner

v/Torben Wiese, foredragsholder

 

Torben Wiese er blandt Danmarks bedste foredragsholdere og er blevet valgt til den 2. mest motiverende foredragsholder i Danmark og har som en af de mest benyttede undervisere inspireret over 230.000 ledere og medarbejdere. Torben er dobbelt bestseller forfatter til bøgerne ”Bryd vanen og nå dine mål” og ”Bøj fisken mens den er frisk” og uddeler hvert år Vanebryderprisen® til en person eller organisation, der har opnået ekstraordinære mål igennem at bryde vaner.

 

DE SYV VALGFRIE SESSIONER

 

Session 1: Jura i praksis. Hvad må du? Hvad må du ikke?

Underviser: Gritt Husum Basse, juridisk konsulent, PLO

 

Hverdagen er fyldt med situationer, hvor du har brug for at vide, hvad patienten har ret til og hvad du har pligt til.

 

Det kan være spørgsmål som:

 • Hvad betyder det at arbejde under lægelig delegering? Hvem har ansvaret?
 • Hvilke rettigheder har patienten - kan han selv bestemme hvilke undersøgelser og behandling han/hun vil have?
 • Må du vaccinere en patient under 18 år uden forældrenes samtykke?
 • Hvad skal du sikre dig, når en patient ønsker aktindsigt?
 • Hvordan er reglerne om videregivelse af patientoplysninger i forhold til andre instanser, f.eks. kommune/hjemmepleje: hvad må du oplyse om?
 • Hvad sker der når du får en klage?
 • Hvad sker der når du begår en fejl?

Har du et spørgsmål, du ønsker belyst, vil underviseren gerne have det på forhånd, så hun kan tilrettelægge undervisningen bedst muligt. Send pr. email til: ghb.plo@dadl.dk og angiv venligst "KPU-dag Rebild Bakker, 25/5" i emnelinjen.

 

Der bliver selvfølgelig også mulighed for at stille spørgsmål på selve dagen.

Session 2: HPV og livmoderhalskræft

Underviser: Palle Valentiner-Branth, Afdelingslæge, afsnitsleder, Statens Seruminstitut

 

 • Hvorfor vaccinere mod HPV? Hvilke overvejelser kan patienten have, og hvordan kan vi hjælpe patienten til at træffe det rigtige valg?
 • Hvordan går det med antallet af kvinder med forstadier til cervixcancer?
 • Hvordan med kønsvorter - Gardasil/Cervarix?
 • Hvad sker der i forbindelse med patientsagerne om bivirkninger ?

Session 3: Klinikkens kommunikation – om det vi siger … og det usagte

Underviser: Caspar Koch, uddannet skuespiller, senere lektor i kommunikation og har gennem mange år arbejdet med sygehus- og praksispersonale

 

Det daglige arbejde i klinisk praksis er et uendeligt møde med mennesker: unge, gamle, nye patienter, gamle patienter, søde og hidsige, brokkehoveder og duknakker.

 

Hvordan skal vi tackle alle disse folk?

 

De første 3 sekunder i et møde afgør de næste mange udvekslinger. Og der skal ganske kraftige ting til, for at vi ændrer på de første 3 sekunders kodning.

 

Dagens demonstrationsforedrag vil beskæftige sig med kropssproget, øjenkontakten, status, samtaler vi går udenom, spørgeformer og assertion.

 

Foredraget vil både fortælle og demonstrere de forskellige former for kommunikation, og munde ud i en håndfuld konkrete redskaber, som de forskellige praksisfaggrupper kan sætte i værk.

Session 4: Astma hos børn

Underviser: Sune Rubak, Overlæge, lektor og PhD, Leder af Børnecenter for Lunge og Allergisygdomme, Aarhus Universitetshospital

(Sessionen henvender sig primært til sygeplejersker)

 

Vidste du at 10% af børn og unge har astma?. Heldigvis findes der gode behandlingsmuligheder.

 

I almen praksis ses børnene som hostende, oplevelse af dårlig kondition, dårlig trivsel og nedsat livskvalitet, og det påvirker hele familien.

 

Du får svar på de vigtige spørgsmål:

 

 • Hvordan stilles diagnosen?
 • Hvordan tolker du symptomerne?
 • Hvordan bruges lungefunktionsundersøgelsen og peakflow måling i hjemmet?
 • Hvordan kontrolleres børnene, og hvad bør en konsultation indeholde i almen praksis?
 • Hvilke præparater og devices har vi, og hvordan anvendes de?
 • Hvad skal vi kunne i almen praksis, og hvornår skal vi henvise børnene til specialisterne?

Tag en dyb indånding, så du kan løfte din del af opgaven.

 

Session 5: "Den der smør'godt, kør' godt"

Underviser: Anne Rousing Thaysen, ambulatoriesygeplejerske på afdelingen for hud- og kønssygdomme, Aarhus Universitetshopsital

 

Kl. 09.53 tjekker 4-årige Mia ind i lægehuset. Mia har altid haft doktor Finn som læge og er glad for at komme hos ham og sygeplejersken Helle, og Mia smiler og vinker, da hun kommer ind ad døren. Mias mor har ringet og bestilt tid til i dag - og fået en tid hos Helle. Mias eksem er helt kørt af sporet!!! Mia klør sig hele tiden, og der er nu små sår på håndled og i knæhaserne. Mias mor smiler ikke! hun er bekymret for Mia. De var hos doktor Finn for en måned siden og fik noget creme at smøre Mias eksem med. Cremen hjalp dengang, men nu er det det samme igen. Mias mor tænker, at det ikke kan være rigtigt. Hun er bekymret for at smøre med den creme, da den jo har så mange bivirkninger. Hun tænker meget over, hvad de mon får at vide i dag! Hvad gør Helle med Mia???


Hvordan viser eksem sig? Hvad er behandlingen og hvornår og hvordan behandles der? Få en gennemgang af behandlingsprincipperne for eksem med virksomme værktøjer til at etablere en effektiv smørebehandling! Hvilke råd kan vi give patienterne ang. valg af hudplejepræparater?

Session 6: Graviditet i praksis

Underviser: Marie Juhl Jørgensen, Jordemoder, Hellerup Sundhedscenter

(Sessionen henvender sig primært til sygeplejersker)


Svangreomsorg i almen praksis er en vigtig opgave for, at graviditeten og fødslen forløber bedst muligt for den nye familie.


Mange af opgaverne er uddelegeret til praksispersonalet, mens andre følges op af lægen.

 

Der er brug for mange råd og vejledninger, som afhænger meget af familiens livsvilkår og forskellighed. Særlige forhold blandt den udenlandske familie vil kort blive omtalt.

 

Et særdeles vigtigt udgangspunkt for det videre forløb, er hvordan håndtere vi tidligere problemstillinger?

 

Hvad skal vi især være opmærksomme på, og hvilke faresignaler skal vi reagere på?

 

Med udgangspunkt i Svangrejournalen vil denne blive gennemgået, med gode ideer til et forbedret og tæt samarbejde med den gravide og familien, så svangrekonsultationen ikke bliver et stykke papirarbejde.

 

Inden kurset kan man med fordel se på ”Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen 2013”.

 

Session 7: Lungefunktionsundersøgelser

Underviser: Mogens Jakobsen, speciallæge i almen medicin

 

Hvad indebærer begreberne ”Initial spirometri” og ”diagnostisk spirometri”

 

Hvordan anvender vi spirometret til diagnostik og opfølgning af de store lungesygdomme KOL og astma?

 

På kurset vil du blive orienteret om, hvilke patienter, der bør tilbydes en lungefunktionsundersøgelse.

 

Vi vil gennemgå de basale lungefunktionsparametre, hvordan udføres undersøgelsen? og hvordan instrueres patienten?

 

Hvordan foretages reversibilitetstest og hvordan skal den tolkes? Har patienten astma, KOL eller måske begge dele? Vi omtaler endvidere spirometriens rolle i den nye kliniske klassifikation af KOL.

 

Ved gennemgang af spirometrikurver kommer vi ind på tolkning og mulige faldgruber ved undersøgelsen.