Strategisk Kompetenceudvikling for Medarbejdere på Københavns Professionshøjskole

Kollegaledelse

Forløbet er for dig, der har ledelseslignende funktioner, dog uden at have personaleansvar (fx koordinatorer, konsulenter, projektledere, fagmiljøledere, kompetencemålsledere, modulkoordinatorer).
Forløbet vil give dig mulighed for at reflektere over og arbejde med egen praksis.

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er, at du:
• Får mulighed for at reflektere over forskellige tilgange til ledelse, herunder hvordan egne og andres forventninger er med til at forme, hvad der er muligt og ønskværdigt,
• Får refleksions- og handleredskaber til hvordan du kan indtage rollen og positionere dig forhold til den ledelsesrolle, du varetager.
• Får styrket bevidsthed om og indflydelse på ledelsesrummet og dermed får øje på flere handlemuligheder.

Forløbet består af 6 moduler af 3 timers varighed tilrettelagt over 6 måneder. Modulerne fungerer som workshops, og du skal være indstillet på, at der til hvert modul vil være en hjemmeopgave, som er udgangspunktet for arbejdet på modulerne. Derudover vil der til hvert modul være litteratur i et omfang på ca. 50 sider.

Moduler og temaer - vinter 2022:
• Modul 1: Roller og positioner – 8. februar 2022, kl. 9-12
• Modul 2: Forventninger, egne og andres - 17. marts 2022, kl. 9-12
• Modul 3: Samtaler i organisationer - 5. april 2022, kl. 9-12
• Modul 4: Ledelse opad, nedad og til siden - 28. april 2022, kl. 9-12
• Modul 5: Mødeledelse og facilitering - 10. maj 2022, kl. 9-12
• Modul 6: Ledelseslog og peer supervision - 31. maj 2022, kl. 9-12

 

Københavns Professionshøjskole – har du spørgsmål til aktiviteterne:

kontakt Helle Bryde Bachmann på hbba@KP.dk eller telefon 51380457