Strategisk Kompetenceudvikling for Medarbejdere på Københavns Professionshøjskole

Introdag for nye medarbejdere i KP

Nyt arbejde. Ny organisation. Nye vaner, værdier, arbejdsgange, udtryk… der er meget, som er nyt når man lige er startet. Heldigvis er der mange til at hjælpe dig på vej. På introarrangementet for nye medarbejdere møder du kollegaer, der giver dig en bred forståelse af, hvad det vil sige, at arbejde på Københavns Professionshøjskole og hvilke udviklingspunkter vi fokuserer på.


Mere dialog og mindre foredrag

Arrangementet er tilrettelagt med fokus på dialog, og vi har valgt tid til at stille spørgsmål og tale om de emner, som vi tager op på dagen, fremfor at give en masse informationer og vejledninger, som du finder i rigt mål andre steder. 


Det vil det handle om

Omdrejningspunktet på arrangementet er emner, som har strategisk betydning for virket som professionshøjskole. Vi taler om strategi og målsætninger for fremtidens professionshøjskole og hvad de betyder for dig som medarbejder, hvad end du er ansat i bygningsdriften eller biblioteket er forsker, formidler eller konsulent.
Det handler altså ikke så meget om alle de små detaljer men om, hvem vi er som organisation. Målet er, at du går hjem med en bedre fornemmelse af, hvad det er du er med til at skabe, når du bidrager med det du kan til det fælles projekt at være Sammen om Københavns Professionshøjskole.


Kurset henvender sig til

Introduktionsarrangementet er obligatorisk for alle månedslønnede ansatte samt timelønnede undervisere på kontrakt på Københavns Professionshøjskole.

 

Program

Velkomst

Stefan Hermann introducerer til Københavns Professionshøjskole
Personalepolitik i praksis
Frokost
Intro til arbejdsfællesskaber på KP - KP's Personaleforening, Samarbejdsorganisationen og KP som digital arbejdsplads
Opsamling og afslutning
 

Max antal deltagere

25


Kontakt

Har du spørgsmål til introdagen, kan du kontakte HR Udviklingskonsulent Ibi M. von Staffeldt (imvs@kp.dk), eller koordinator Helle Bryde Bachmann (hbba@kp.dk)

 

Varighed og tidspunkt

Introdagen udbydes:

  • mandag d. 13. september 2021 kl. 8.45-13.00
  • mandag d. 22. november 2021 kl. 8.45-15.00
  • mandag d. 7 februar 2022 kl. 8.45-15.00
  • mandag d. 2. maj 2022 kl. 8.45-15.00

Tilmelding skal ske senest 2 uger før afholdelse. 

 

Københavns Professionshøjskole – har du spørgsmål til aktiviteterne:

kontakt Helle Bryde Bachmann på hbba@KP.dk eller telefon 51380457